fbpx

Phòng sạch và môi trường được kiểm soát liên quan – Phần 1: Phân loại độ sạch của không khí theo nồng độ hạt

ISO 14644-1: 2015
Phòng sạch và môi trường được kiểm soát liên quan – Phần 1: Phân loại độ sạch của không khí theo nồng độ hạt

ISO 14644-1: 2015 quy định phân loại độ sạch của không khí theo nồng độ của các hạt trong không khí trong phòng sạch và vùng sạch; và các thiết bị phân loại phòng sạch được định nghĩa trong ISO 14644‑7.

Chỉ các quần thể hạt có phân phối tích lũy dựa trên ngưỡng (giới hạn dưới) kích thước hạt khác nhau, từ 0,1 um đến 5 um mới được xem xét cho mục đích phân loại.

Việc sử dụng các bộ đếm hạt trong không khí tán xạ (rời rạc) (LSAPC) là cơ sở để xác định nồng độ của các hạt trong không khí, bằng và lớn hơn kích thước quy định, tại các vị trí lấy mẫu được chỉ định.

ISO 14644-1: 2015 không cung cấp cho việc phân loại các quần thể hạt nằm ngoài phạm vi kích thước hạt có ngưỡng thấp hơn được chỉ định, 0,1 um đến 5 um. Nồng độ của các hạt siêu mịn (các hạt nhỏ hơn 0,1 um) sẽ được giới thiệu theo một tiêu chuẩn riêng để xác định độ sạch không khí bằng các hạt có kích thước nano. Một máy đếm hạt cỡ lớn (M-Macro) (xem Phụ lục C) có thể được sử dụng để định lượng quần thể hạt tiểu phân cỡ lớn (hạt lớn hơn 5 um).

ISO 14644-1: 2015 không thể được sử dụng để mô tả tính chất vật lý, hóa học, phóng xạ, khả sinh hoặc tính chất khác của các hạt trong không khí.

Để biết thêm chi tiết: 

Liên hệ: 098 357 0067

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Us