Máy xét nghiệm miễn dịch bán tự động

Hãng sản xuất: Mỹ