Máy xét nghiệm huyết học

Máy xét nghiệm huyết học
CYANHemato: Hematplogy Analyzer
Hãng SX: Cypress – Bỉ
Các CYANHemato là máy phân tích huyết học để bàn hoàn toàn tự động, 20 thông số
Các phân tích có thể xử lý 30 mẫu trong một giờ trong 3 phần chế độ khác biệt WBC.
Nổi bật:
20 thông số huyết học
3 phần khác biệt WBC
Chỉ cần 25 ml mẫu máu toàn phần.
Dễ dàng sử dụng
màn hình cảm ứng LCD màu
kết nối USB
chế độ Predilution
Bảo trì tự động hàng ngày
Bộ nhớ lớn
phần mềm QC hiệu quả