ISO 14644-1

  tIÊU CHUẨN ISO 14644-1: 2015

Tiêu chuẩn iso 14644-1:2105 quy định việc phân loại phòng sạch, cấp độ phòng sạch: 

Tiêu chuẩn sẽ quy định: 

  1.  Cấp độ phòng sạch

2. Số điểm lấy mẫu theo bảng

Đối với phòng sạch có kích thước lớn hơn 1000 m2 thì số điểm lấy mẫu theo công thức sau: 

3. Thể tích khí lấy cho mỗi điểm theo công thức

Quý khách cần thêm thông tin về ISO 14644-1:2015 xin liên hệ hotline: 098 357 0067

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *