GIẢM GIÁ 25%

TSI 9500

GIẢM GIÁ 50%

TSI 9110

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9303

 
 

Latest news

Dịch Vụ

Khuyến mại

-9%
176,176,000 VND

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

4,284,000 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
467,544,000 VND

Rotary Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

5,676,300 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
571,648,000 VND

Horizontal High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1800°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

50,283,450 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
895,664,000 VND

Assay Furnace, Tmax 1200°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

21,045,150 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
374,400 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu DMEM – F12 w/o L-Glutamine w/ 15 mM Hepes – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

12,584,250 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
284,960 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu MEM w/ Earle’s Salts w/o L-Glutamine w/ NEAA – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

230,157,900 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
209,040 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline w/o Calcium w/o Magnesium – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

11,031,300 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
5,798,000 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu CMRL w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate – For 5L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

83,270,250 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
2,343,120 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Iscove’s Modified DMEM w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate w/ 25 mM Hepes – For 10L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

10,228,050 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
1,885,520 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu MEM w/ Earle’s Salts w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate w/ 25mM Hepes – For 10L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

57,673,350 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
503,360 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Trypsin – EDTA 1X Lyophilised w/ Sodium Chloride – 1g

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

148,601,250 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
16,984,240 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bovine Serum Albumin Lyophilised pH ~7 – 500g

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

68,758,200 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
5,744,960 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Chicken Serum. Heat Inactivated – 1000ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

15,957,900 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1,867,840 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South Africa). Embryonic Stem Cells tested – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

45,571,050 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
5,135,520 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (USA Origin) – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

49,962,150 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1,588,080 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America) – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4,765,950 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1,867,840 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America). Tetracycline free – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

9,585,450 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
2,569,840 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Lamb Serum – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

79,093,350 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
3,642,080 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu FreeAdd 1X – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

1,392,300 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-23%
8,155,000 VND

Đĩa nuôi cấy tế bào 384 giếng, màu trắng, đáy phẳng, TC, vô trùng, 1 / gói, 100 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

1,392,300 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-23%
7,398,000 VND

12 Chèn nuôi cấy tế bào + Phiến 24 giếng, 0,4 μm, Màng PC, TC, Vô trùng, 12 / pk, 120 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

41,661,900 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-23%
2,680,000 VND

Đĩa nuôi cấy tế bào 100 mm, TC, vô trùng, 5 / pk, 300 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep Human Mono Iso Kit

1,392,300 VND

EasySep™ Direct HLA Crossmatch B Cell Isolation Kit giúp tinh sạch tế bào lympho T trực tiếp từ máu tổng số, lách hay hạch bạch huyết của người bằng chọn lọc âm tính thông qua miễn dịch từ tính. Bộ kit chứa các kháng thể đặc hiệu, hướng tới các tế bào không phải lympho [...]

Compare
-23%
6,408,000 VND

Đĩa nuôi cấy tế bào đáy bằng thủy tinh 24 giếng, 10 mm, TC, vô trùng, 1 / pk, 10 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Direct Hu CD4-RoboSep

29,398,950 VND

EasySep™ Release Human CD45 Positive Selection Kit là phương pháp chọn lọc dương tính tế bào biểu hiện CD45 từ huyền phù tế bào người (lấy từ mô hoặc khối u), hoặc mô và khối u người ghép vào cơ thể chuột. Các tế bào mong muốn được đánh dấu bởi hệ kháng thể và [...]

Compare
-23%
7,282,000 VND

Hệ thống nắp chuyển chất lỏng hai chiều cho bình Erlenmeyer 3L, vô trùng, 1 / pk, 4 / cs

Compare
-15%
1,392,300 VND

EasySep™ HLA Chimerism Whole Blood CD19 Positive Selection Kit được thiết kế để tinh sạch tế bào biểu hiện CD19 từ máu tổng số. Kháng nguyên CD19 biểu hiện ở Lympho B non và B trưởng thành nhưng sẽ mất đi khi chúng chuyển hóa thành tế bào plasma. Các tế bào mong muốn được [...]

Compare
-23%
758,000 VND

Kẹp ống cho các ống có đường kính 12-18 mm, mỗi ống, Vô trùng, 1 / pk, 10 / cs

Compare
-15%
1,392,300 VND

EasySep Hu TCR Alpha/Beta Depl Kit – Sam

Compare
-23%
9,029,000 VND

Ống trữ mẫu lạnh 2,0 mL, Tự đứng, ren trong, Vô trùng, 9 * 9 / khay, 12 khay / cs, 972 lọ / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Human CD4 Pos Sel Kit II

34,004,250 VND

EasySep Human CD4 Pos Sel Kit II

Compare
-23%
36,348,000 VND

Ống trữ mẫu lạnh Mã vạch 3D 1,8 mL, Tự đứng, ren ngoài, 50 / pk, 2000cs

Compare
-15%
36,039,150 VND

RoboSepHLA Chim BC CD14 Pos Slctn Kit

Compare
-23%
9,845,000 VND

Pipet huyết thanh 1 mL, Bao bọc riêng, vô trùng, 500 / pk, 3000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep Hu CD45 Depletion Kit II

50,497,650 VND

RoboSep Hu CD45 Depletion Kit II

Compare
-23%
3,554,000 VND

Bộ lọc chân không 1000 mL, 0,10 μm, MCE, Vô trùng, 1 / pk, 12 / cs

Compare
-15%
1,285,200 VND

EasySep Ms Pan DC Enrich Kit II-Sam

Compare
-23%
3,088,000 VND

Ống ly tâm màu hổ phách 15 mL, Giá đỡ (PS Rack), Vô trùng, 50 / pk, 500 / cs

Compare
-15%
22,276,800 VND

RoboSep Mouse Naïve CD8+ T Cell Iso Kit

Compare
-23%
4,486,000 VND

Đầu hút pipet đa năng 10 μl, Trong suốt, Đóng gói, Vô trùng, 96 / pk, 960 / hộp, 4800 / cs

Compare
-15%
1,392,300 VND

EasySep Ms SCA1 Positive Slctn Kit-Sam

Compare
-23%
5,359,000 VND

Bể chứa, Nhiều giếng, 12 Máng, Cấu hình cao (15mL, Không có nắp), Không tiệt trùng, 5 / pk, 50 / cs

Compare
-15%
39,252,150 VND

RoboSep Mou CD90.2 Pos Slctn Fltr Kit II

Compare
-23%
2,796,000 VND

Chai lưu trữ PP tròn 250 mL, Màu hổ phách, PP, Miệng rộng, Vô trùng, 10 / pk, 100 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep FITC Positive Slctn Kit II

21,152,250 VND

RoboSep FITC Positive Slctn Kit II

Compare
-23%
3,903,000 VND

2.2 mL Phiến giếng sâu 96 giếng, Hình chữ I, Đáy chữ U, Giếng vuông, Vô trùng, 5 / pk, 50 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Rat B Cell Isolation Kit

32,558,400 VND

EasySep Rat B Cell Isolation Kit

Compare
-23%
5,359,000 VND

Phiến PCR 96 giếng 0,1 mL,, Váy đầy đủ, Clear, H1 Notch, 5 / túi, 25 / pk, 100 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Hu IL-4 ELISA Kit, 2plates

52,746,750 VND

Hu IL-4 ELISA Kit, 2plates

Compare
-15%

Kiểm nghiệm dược

Đĩa RODAC 65mm, 20 gói, 500 thùng

3,467,150 VND

Đĩa RODAC 65mm, 20 gói, 500 thùng

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EpiCult-B Kit

12,798,450 VND

EpiCult-B Kit

Compare
-15%
39,948,300 VND

Bộ kit giúp phân lập tế bào B từ tế bào đơn nhân máu ngoại vi của người với độ tinh sạch cao. Các tế bào mong muốn sẽ không bị tác động bởi các kháng thể hay hạt, và ảnh hưởng chúng phải chịu sẽ được giảm xuống mức tối thiểu. Bộ kit sử [...]

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

STEMdiff Myogenic Progenitor Kit

93,819,600 VND

STEMdiff Myogenic Progenitor Kit

Compare
-15%
74,800,000 VND

Máy đo thông số gió đa chỉ tiêu –  VelociCalc 9565 Máy đo thông gió đa chỉ tiêu VelociCalc 9565 giao tiếp với người sử dụng theo menu, dễ vận hành với ngôn ngữ địa phương. Hướng dẫn từng bước trên màn hình cho các bước cài đặt, vận hành và hiệu chuẩn. Model 9565 [...]

Compare
-23%
9,320,000 VND

Lọ trữ mẫu tự đứng 0,5 mL, Màu vàng, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

TeSR2 Complete Medium Kit

3,534,300 VND

TeSR2 Complete Medium Kit

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Vitronectin XF

8,460,900 VND

Vitronectin XF

Compare
-12%

Kiểm nghiệm dược

Bộ sạc pin kép 700029

22,000,000 VND

Bộ sạc pin kép 700029

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

HypoThermosol FRS, 10mL, Bundle

52,211,250 VND

HypoThermosol FRS, 10mL, Bundle

Compare
-15%
7,657,650 VND

Đĩa AggreWell™ mang lại một hướng tiếp cận dễ dàng, được chuẩn hóa cho việc sản sinh các cụm tế bào, bao gồm các thể embryoid và spheroid. Các cụm tế bào sinh trưởng trong AggreWell™ sẽ có khích thước và hình dạng ổn định, đồng nhất trong cùng thí nghiệm và giữa các thí [...]

Compare
-15%
7,389,900 VND

ImmunoCult Human Th2 Diff Supplement

Compare
-15%
7,015,050 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
40,216,050 VND

MegaCult-C Double Chamber Slides, 16/bx

Compare
-15%
10,710,000 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
803,250 VND

Quality Control Kit, StemCell QC, BM

Compare
-15%
65,598,750 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

MethoCult M3231, 80mL

15,850,800 VND

MethoCult M3231, 80mL

Compare
-15%
3,855,600 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
8,728,650 VND

NeuroCult Mouse&Rat Diff Suppl, 50mL

Compare
-15%
5,676,300 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Proficiency Testing-Human

5,890,500 VND

Proficiency Testing-Human

Compare
-15%
6,800,850 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
59,333,400 VND

Filter Tips, 1mL Conductive, Case 3840

Compare
-15%
16,011,450 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
36,574,650 VND

RosetteSep HLA T Enrich Cocktail, 40mL

Compare
-15%
8,300,250 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
1,338,750 VND

RosetteSep Hu CD4+CD127lo Cocktail, 10mL

Compare
-15%
8,193,150 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare

PHÒNG SẠCH

248,000,000 VND

Máy đếm tiểu phân cầm tay AeroTrak 9306-03 Model: 9306-03 Hãng SX: TSI – Mỹ Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay AeroTrak 9306  Chi tiết sản phẩm Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay TSI AeroTrak Model 9306 có nhiều đặc điểm linh hoạt cho các khách hàng quan tâm đến giá [...]

Compare
88,000,000 VND

Máy đếm tiểu phân cầm tay 9303-01 Model: 9303-01 Máy được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu BMN có trách nhiệm cho người sử dụng mượn máy, khi máy đi hiệu chuẩn BMN có tránh nhiệm hướng dẫn sử dụng thành thạo cho khách hàng BMN có trách nhiệm [...]

Compare
-9%

Kiểm nghiệm dược

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch

3,000,000,000 VND

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch  Model BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với [...]

Compare

KIỂM NGHIỆM DƯỢC

-9%

Kiểm nghiệm dược

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch

3,000,000,000 VND

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch  Model BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với [...]

Compare

Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB Model: 9565-NB Hãng sản xuất: TSI – Mỹ Chức năng: Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB có giao diện người dùng điều khiển bằng menu để dễ dàng thao tác bằng ngôn ngữ địa phương của bạn. Lời nhắc trên màn hình và hướng dẫn [...]

Compare
250,000,000 VND

Máy lấy mẫu vi sinh không khí Air sampler TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi [...]

Compare
-9%
3,000,000,000 VND

Hệ thống Celsis Accel –  Hệ thống kiểm tra vi sinh nhanh trong dược phẩm Hãng sản xuất: Celsis – Charles River Xuất xứ: Đức Tính năng Celsis Accel ® là một hệ thống sàng lọc vi khuẩn nhanh chóng cho các nhà sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm. Thiết kế dành riêng cho [...]

Compare
19,674,600 VND

Định danh vi sinh vật AccuPRO-ID® MALDI-TOF AccuPRO-ID® cung cấp một phương pháp đa pha độc đáo để xác định vi sinh vật MALDI-TOF bằng cách sử dụng công nghệ khối phổ proteotypic được hỗ trợ bởi phương pháp giải trình tự DNA AccuGENX-ID® của chúng tôi mà không mất thêm chi phí. Phương pháp [...]

Compare

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

-23%
8,680,000 VND

Lọ trữ mẫu hình nón 1,5 mL, Màu vàng, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare

Kính Hiển Vi Soi Nổi 3 Mắt Kruss MSZ5000-T Mã số: MSZ5000-T Tính năng chính: –     Là một kính hiển vi soi nổi bền để kiểm tra chuyên nghiệp các thiết bị điện tử, kỹ thuật chính xác, nhựa và các sản phẩm y tế. Kính hiển vi được sử dụng để kiểm tra, lắp [...]

Compare

MÁY ĐỌC PHIẾN ĐA NĂNG CLARIOstar Hãng sản xuất: BMGLABTECH – Đức Đại diện phân phối: BMN MSI CO., LTD Do các mô đun của CLARIOstar, tất cả hoặc sự kết hợp của các đặc điểm có thể được cài đặt lúc đặt hàng. Hầu hết các đặc điểm có thể được cập nhật sau. [...]

Compare

Kiểm nghiệm dược

Mass Flowmeter 4143

Mass Flowmeter 4143 Hãng sản xuất: TSI – Mỹ Công ty phân phối: BMN MSI CO., LTD THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM Máy đo lưu lượng khối TSI 4143 (LCD, 0,01-20 L / phút / không khí,  ống O 2 , N 2 / 3/8 “) có thể được sử dụng cho vô số ứng dụng đo lưu [...]

Compare
250,000,000 VND

Máy lấy mẫu vi sinh không khí Air sampler TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi [...]

Compare

TẾ BÀO GỐC

-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep-S

1,392,300 VND

RoboSep-S

Compare
-15%
803,250 VND

Quality Control Kit, StemCell QC, BM

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

CFU Assay Course-CA-Summer

67,419,450 VND

CFU Assay Course-CA-Summer

Compare

MÁY ĐỌC PHIẾN ĐA NĂNG CLARIOstar Hãng sản xuất: BMGLABTECH – Đức Đại diện phân phối: BMN MSI CO., LTD Do các mô đun của CLARIOstar, tất cả hoặc sự kết hợp của các đặc điểm có thể được cài đặt lúc đặt hàng. Hầu hết các đặc điểm có thể được cập nhật sau. [...]

Compare

THIẾT BỊ KHOA HỌC

-9%
895,664,000 VND

Assay Furnace, Tmax 1200°C

Compare
-9%
774,312,000 VND

Fast-Firning Kiln, Tmax 1300°C

Compare
-9%

Máy đo lưu lượng

Máy đo độ ẩm gió TSI 9545-A

70,000,000 VND

Máy đo độ ẩm gió TSI 9545-A Model: 9545-A Hãng sản xuất: TSI – Mỹ Máy đo độ ẩm gió TSI 9545-A đồng thời đo và ghi dữ liệu một số thông số thông gió bằng một đầu dò duy nhất có nhiều cảm biến. Lý tưởng để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống [...]

Compare
-9%
407,484,000 VND

Assay Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-9%
542,388,000 VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1700°C

Compare
-9%
595,672,000 VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1800°C

Compare
-9%
489,720,000 VND

Melting Furnace, Tmax 1400°C

Compare
-9%
889,504,000 VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1600°C

Compare
-9%
26,180,000 VND

Only with protective gas connection

Compare
-9%
639,716,000 VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1700°C

Compare

Đối tác