GIẢM GIÁ 25%

TSI 9500

GIẢM GIÁ 50%

TSI 9110

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9303

 
 

Latest news

Dịch Vụ

Khuyến mại

-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

11.459.700  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
376.068.000  VND

Rotary Tube Furnace for Batch Operation, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4.605.300  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
235.312.000  VND

Melting Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

21.366.450  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
245.440  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu BME w/ Earle’s Salts w/o L-Glutamine – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

50.979.600  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
681.200  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu McCoy’s 5A w/o L-Glutamine – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

195.350.400  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
458.640  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu HBSS w/o Calcium w/o Magnesium w/o Sodium Bicarbonate w/o Phenol Red – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

48.569.850  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
214.240  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Cell Culture Water Pyrogen free – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

36.895.950  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1.196.000  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Ham’s F10 w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate – For 10L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

68.811.750  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1.103.440  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu MEM Alpha Modification w/ Earle’s Salts w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate – For 5L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

39.305.700  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
271.440  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu RPMI 1640 w/ L- Glutamine w/o Sodium Bicarbonate w/ 25 mM Hepes w/o Phenol Red – For 1L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

60.832.800  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
595.920  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Phenol Red Sodium Salt – 10g

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

10.549.350  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
912.080  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Calf Serum. Heat Inactivated – 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

31.273.200  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
912.080  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Horse Serum. Heat Inactivated – 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

11.459.700  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
42.014.960  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (EU Origin). Exosome Depleted – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

22.758.750  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
2.147.600  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (Mexico. USDA approved). Heat Inactivated – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

10.495.800  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
6.536.400  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America). Exosome Depleted – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

8.353.800  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
7.469.280  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Mouse Serum – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

5.194.350  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
2.103.920  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Human Serum Converted – 20ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

1.231.650  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-23%
1.690.000  VND

Đĩa nuôi cấy tế bào 6 giếng, phẳng, TC, vô trùng, 1 / pk, 50 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

36.306.900  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-23%
1.282.000  VND

Đĩa nuôi cấy tế bào 24 giếng, phẳng, không xử lý, vô trùng, 10 / pk, 50 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

40.216.050  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-23%
7.398.000  VND

12 Chèn nuôi cấy tế bào + Phiến 24 giếng, 8 μm, Màng PC, Không xử lý, Vô trùng, 12 / pk, 120 / cs

Compare
-15%
41.394.150  VND

RoboSep™ Human Monocyte Isolation Kit tách bạch cầu đơn nhân CD14+CD16- từ tế bào đơn nhân máu ngoại vi tươi hoặc đông lạnh, hoặc mẫu leukapheresis. Kit sử dụng phương pháp chọn lọc âm tính, trong đó các tế bào không mong muốn cùng với tiểu cầu bị gắn với các hệ kháng thể và [...]

Compare
-23%
2.272.000  VND

Ống phản ứng sinh học mini 50 mL, PP / HDPE, vô trùng, 10 / pk, 100 / cs

Compare
-15%
22.598.100  VND

RoboSep™ Direct HLA Crossmatch B Cell Isolation Kit giúp tinh sạch tế bào lympho B trực tiếp từ máu tổng số, lách hay hạch bạch huyết của người bằng chọn lọc âm tính thông qua miễn dịch từ tính. Bộ kit chứa các kháng thể đặc hiệu, hướng tới các tế bào không phải lympho [...]

Compare
-23%
4.893.000  VND

Bình Erlenmeyer 3 lít, Hiệu suất cao, Máy tính, Nắp lọc lỗ thông hơi, Vô trùng, 1 / pk, 4 / cs

Compare
-15%
35.128.800  VND

RoboSep™ Release Human CD4 Positive Selection Kit là phương pháp chọn lọc dương tính tế bào biểu hiện CD4 từ tế bào máu đơn nhân ngoại vi (tươi hoặc đông lạnh) hoặc mẫu leukapheresis. CD4 là kháng nguyên biểu hiện trên tất cả tế bào lympho T và NKT. Các tế bào mong muốn được [...]

Compare
-23%
175.000  VND

Nắp bịt kín miệng rộng dành cho Biofactories, Gói riêng lẻ, Vô trùng, 1 / pk, 10 / cs

Compare
-15%
58.530.150  VND

RoboSep Release Hu CD4 Pos Slctn Kit

Compare
-23%
9.379.000  VND

Ống trữ mẫu lạnh 2,0 mL, Tự đứng, Vô trùng ren bên trong, 10 * 10 / khay, 12 khay / cs, 1200 lọ / cs

Compare
-15%
32.879.700  VND

EasySep HLAChim BC CD14 Pos SlctnKit-Sam

Compare
-23%
8.563.000  VND

Ống trữ mẫu lạnh Mã vạch 2D 4.0 mL , Tự đứng, ren ngoài, Vô trùng, 9 * 9 / khay, 8 khay / cs, 648 lọ / cs

Compare
-15%
30.362.850  VND

EasySepHLA Chim WB CD19 Pos Slctn Kit

Compare
-23%
4.777.000  VND

Hộp làm mát không đá cho 12 ống, ống 1mL / 2mL, hình vuông, 1 / pk, 1 / cs

Compare
-15%
24.204.600  VND

EasySep Human Myeloid Pos Slctn Kit II

Compare
-23%
3.554.000  VND

Lọc chân không 1000 mL, 0,10 μm, PES, Vô trùng, 1 / pk, 12 / cs

Compare
-15%
37.699.200  VND

EasySep Mouse Plasmacytoid DC Iso Kit

Compare
-23%
3.146.000  VND

Ống ly tâm 50 mL, Giá đỡ (PS Rack), cao cấp, Vô trùng, 25 / pk, 500 / cs

Compare
-15%
31.219.650  VND

EasySep Mouse CD8+ TCell Isolation Kit

Compare
-23%
5.825.000  VND

Đầu hút pipet đa năng 10 μl, Trong suốt, Số lượng lớn, Không tiệt trùng, 1000 / pk, 20000 / cs

Compare
-15%
28.327.950  VND

RoboSep Ms Biotin Positive Slctn Kit II

Compare
-23%
7.456.000  VND

Đầu hút pipet dùng cho rô-bốt 300 μl cho Hamilton, Dẫn điện, Vô trùng,, 96 / pk, 2304 / cs

Compare
-15%
1.392.300  VND

EasySep Mou CD90.2 Pos SlctnKit II – Sam

Compare
-23%
8.854.000  VND

Ống lấy mẫu dùng một lần vô trùng 10 mL có nắp bật, vô trùng, 50 / pk, 1000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep NHP CD8+T Cell Iso Kit

1.445.850  VND

EasySep NHP CD8+T Cell Iso Kit

Compare
-23%
3.787.000  VND

Tấm đệm silicone 96 giếng tròn, Phù hợp với 2,0 mL 96 Tấm tròn giếng khoan, không tiệt trùng, 10 / pk, 50 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Rat CD4 T Cell Iso Kit-Sam

1.392.300  VND

EasySep Rat CD4 T Cell Iso Kit-Sam

Compare
-23%
8.214.000  VND

Ống PCR 8 dải 0,2 mL, Màu trắng, 125 / pk, 1250 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Ms IgM ELISA Antibody Pair Kit

265.822.200  VND

Ms IgM ELISA Antibody Pair Kit

Compare
-15%
3.565.750  VND

90 x 15 mm Petri Dish, Sterile, 10 gói, 500 thùng

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Ms TNF-alpha ELISA Kit, 10plates

148.333.500  VND

Ms TNF-alpha ELISA Kit, 10plates

Compare
-23%
6.291.000  VND

Lọ trữ mẫu tự đứng 1,5 mL, màu đỏ, ren ngoài, có vòng đệm, vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

STEMdiff Cardio Dissociation Kit

9.853.200  VND

STEMdiff Cardio Dissociation Kit

Compare
-25%
74.250.000  VND

Con lăn đông lạnh KMV-25 Model: KМV-25 Hãng sản xuất: Cryotec – Nga Con lăn đông lạnh KMV-25: công cụ sáng tạo cho cryomassage. Đơn giản và đáng tin cậy, dễ sử dụng là một con lăn kim loại xoay trên tay cầm bằng thép không gỉ. Con lăn được làm bằng vật liệu xốp độc đáo [...]

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

STEMdiff Midbrain Neuron Diff Kit

59.226.300  VND

STEMdiff Midbrain Neuron Diff Kit

Compare
-9%
500.000.000  VND

Máy đếm tiểu phân phòng sạch LAP 340 Model: LAP 340 Hãng SX: Topas GmbH – Đức LAP 340 là một máy đếm hạt tiểu phân trong không khí di động để đo số lượng và kích thước của các hạt theo tiêu chuẩn ISO 14644, US FS209E, VDI 2083, DIN 1946, EN 12469 / [...]

Compare
-29%

Kiểm nghiệm dược

Đầu lấy mẫu khí 700004

3.928.000  VND

Đầu lấy mẫu khí 700004

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Fibronectin, 1 mg

16.600.500  VND

Fibronectin, 1 mg

Compare
-15%

Kiểm nghiệm dược

OEM Mass Flow Sensor 840622

18.700.000  VND

OEM Mass Flow Sensor 840622 Model: Mass flow Sensor 840622 Hãng sản xuất: TSI – Mỹ Thông tin sản phẩm Nhóm thiết kế Flow Meter của TSI có thể phát triển cấu hình cơ học chính xác, đặc tính hiệu suất và giao diện điện tử bạn cần để tối ưu hóa thiết kế của [...]

Compare
-17%
1.100.000.000  VND

Chuẩn độ điện thế tự động Máy chuẩn độ điện thế tự động với phần mềm OMNIS SW vận hành trên máy tính Hãng cung cấp: Metrohm – Thuỵ Sỹ Model: 888 Titrando Code: 2.888.0310 cái 1  – Máy được thiết kế theo tiêu chuẩn ASTM D2896,  D664  – Phù hợp với tiêu chuẩn GMP/GLP [...]

Compare
-15%
31.808.700  VND

ImmunoCult Hu CD3/CD28 TCell Act-Sam

Compare
-15%
4.444.650  VND

RoboSep™ Human Gamma/Delta T Cell Isolation Kit giúp phân lập tế bào T gamma/delta từ tế bào đơn nhân máu ngoại vi tươi hoặc đã trữ đông bằng phương pháp pháp chọn lọc âm tính. Các tế bào không mong muốn bị loại bỏ bởi các hạt từ cùng với hệ kháng thể tetramere giúp [...]

Compare
-15%
1.499.400  VND

HBSS w 10mM Hepes, w/o phenol red, 500mL

Compare
-15%
5.194.350  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

MesenCult-hPL Medium Kit

20.241.900  VND

MesenCult-hPL Medium Kit

Compare
-15%
3.962.700  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%
36.574.650  VND

MethoCult H4534 Classic w/out EPO, 100mL

Compare
-15%
5.194.350  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%
11.727.450  VND

MyoCult Differentiation Kit (Human)

Compare
-15%
21.312.900  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

PneumaCult-ALI Medium Kit

28.702.800  VND

PneumaCult-ALI Medium Kit

Compare
-15%
16.546.950  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Nalgene 250mL Flask for RoboSep

3.213.000  VND

Nalgene 250mL Flask for RoboSep

Compare
-15%
19.438.650  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%
38.716.650  VND

RosetteSep HLA T Enrich Cocktail, 10mL

Compare
-15%
17.296.650  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RosetteSep Anti-Human IgE, 200 ul

37.966.950  VND

RosetteSep Anti-Human IgE, 200 ul

Compare
-15%
4.551.750  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

SepMate-15 500-pack RUO

67.419.450  VND

SepMate-15 500-pack RUO

Compare
-15%
4.658.850  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Genistein, 100 mg

2.516.850  VND

Genistein, 100 mg

Compare

PHÒNG SẠCH

248.000.000  VND

Máy đếm tiểu phân cầm tay AeroTrak 9306-03 Model: 9306-03 Hãng SX: TSI – Mỹ Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay AeroTrak 9306  Chi tiết sản phẩm Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay TSI AeroTrak Model 9306 có nhiều đặc điểm linh hoạt cho các khách hàng quan tâm đến giá [...]

Compare
88.000.000  VND

Máy đếm tiểu phân cầm tay 9303-01 Model: 9303-01 Máy được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu BMN có trách nhiệm cho người sử dụng mượn máy, khi máy đi hiệu chuẩn BMN có tránh nhiệm hướng dẫn sử dụng thành thạo cho khách hàng BMN có trách nhiệm [...]

Compare
-9%

Kiểm nghiệm dược

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch

3.000.000.000  VND

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch  Model BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với [...]

Compare

KIỂM NGHIỆM DƯỢC

-9%

Kiểm nghiệm dược

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch

3.000.000.000  VND

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch  Model BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với [...]

Compare

Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB Model: 9565-NB Hãng sản xuất: TSI – Mỹ Chức năng: Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB có giao diện người dùng điều khiển bằng menu để dễ dàng thao tác bằng ngôn ngữ địa phương của bạn. Lời nhắc trên màn hình và hướng dẫn [...]

Compare
250.000.000  VND

Máy lấy mẫu vi sinh không khí Air sampler TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi [...]

Compare
-9%
3.000.000.000  VND

Hệ thống Celsis Accel –  Hệ thống kiểm tra vi sinh nhanh trong dược phẩm Hãng sản xuất: Celsis – Charles River Xuất xứ: Đức Tính năng Celsis Accel ® là một hệ thống sàng lọc vi khuẩn nhanh chóng cho các nhà sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm. Thiết kế dành riêng cho [...]

Compare
19.674.600  VND

Định danh vi sinh vật AccuPRO-ID® MALDI-TOF AccuPRO-ID® cung cấp một phương pháp đa pha độc đáo để xác định vi sinh vật MALDI-TOF bằng cách sử dụng công nghệ khối phổ proteotypic được hỗ trợ bởi phương pháp giải trình tự DNA AccuGENX-ID® của chúng tôi mà không mất thêm chi phí. Phương pháp [...]

Compare

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

-23%
8.680.000  VND

Lọ trữ mẫu hình nón 1,5 mL, Màu vàng, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare

Kính Hiển Vi Soi Nổi 3 Mắt Kruss MSZ5000-T Mã số: MSZ5000-T Tính năng chính: –     Là một kính hiển vi soi nổi bền để kiểm tra chuyên nghiệp các thiết bị điện tử, kỹ thuật chính xác, nhựa và các sản phẩm y tế. Kính hiển vi được sử dụng để kiểm tra, lắp [...]

Compare

MÁY ĐỌC PHIẾN ĐA NĂNG CLARIOstar Hãng sản xuất: BMGLABTECH – Đức Đại diện phân phối: BMN MSI CO., LTD Do các mô đun của CLARIOstar, tất cả hoặc sự kết hợp của các đặc điểm có thể được cài đặt lúc đặt hàng. Hầu hết các đặc điểm có thể được cập nhật sau. [...]

Compare

Kiểm nghiệm dược

Mass Flowmeter 4143

Mass Flowmeter 4143 Hãng sản xuất: TSI – Mỹ Công ty phân phối: BMN MSI CO., LTD THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM Máy đo lưu lượng khối TSI 4143 (LCD, 0,01-20 L / phút / không khí,  ống O 2 , N 2 / 3/8 “) có thể được sử dụng cho vô số ứng dụng đo lưu [...]

Compare
250.000.000  VND

Máy lấy mẫu vi sinh không khí Air sampler TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi [...]

Compare

TẾ BÀO GỐC

-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep-S

1.392.300  VND

RoboSep-S

Compare
-15%
803.250  VND

Quality Control Kit, StemCell QC, BM

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

CFU Assay Course-CA-Summer

67.419.450  VND

CFU Assay Course-CA-Summer

Compare

MÁY ĐỌC PHIẾN ĐA NĂNG CLARIOstar Hãng sản xuất: BMGLABTECH – Đức Đại diện phân phối: BMN MSI CO., LTD Do các mô đun của CLARIOstar, tất cả hoặc sự kết hợp của các đặc điểm có thể được cài đặt lúc đặt hàng. Hầu hết các đặc điểm có thể được cập nhật sau. [...]

Compare

THIẾT BỊ KHOA HỌC

-9%
895.664.000  VND

Assay Furnace, Tmax 1200°C

Compare
-9%
774.312.000  VND

Fast-Firning Kiln, Tmax 1300°C

Compare
-9%

Máy đo lưu lượng

Máy đo độ ẩm gió TSI 9545-A

70.000.000  VND

Máy đo độ ẩm gió TSI 9545-A Model: 9545-A Hãng sản xuất: TSI – Mỹ Máy đo độ ẩm gió TSI 9545-A đồng thời đo và ghi dữ liệu một số thông số thông gió bằng một đầu dò duy nhất có nhiều cảm biến. Lý tưởng để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống [...]

Compare
-9%
407.484.000  VND

Assay Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-9%
542.388.000  VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1700°C

Compare
-9%
595.672.000  VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1800°C

Compare
-9%
489.720.000  VND

Melting Furnace, Tmax 1400°C

Compare
-9%
889.504.000  VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1600°C

Compare
-9%
26.180.000  VND

Only with protective gas connection

Compare
-9%
639.716.000  VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1700°C

Compare

Đối tác