GIẢM GIÁ 25%

TSI 9500

GIẢM GIÁ 50%

TSI 9110

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9303

 
 

Latest news

Những người nào nên uống nước ion kiềm

Những người nào nên uống nước ion kiềm Nước ion kiềm là một loại nước [...]

Có nên sử dụng nước kiềm

Máy tạo nước ion kiềm BAW808D Nước ion kiềm là một loại nước có pH [...]

Thông báo về nâng cấp phần mềm và thẻ lô 10 số endosafe

Kính gửi quý khách hàng, Charles River cố gắng cung cấp mức hỗ trợ cao [...]

Tác dụng của nước ion kiềm

Tác dụng của nước ion kiềm Nước ion kiềm là loại nước uống được tạo [...]

Ô nhiễm không khí: Nguyên nhân, hậu quả và giải pháp

**Ô nhiễm không khí: Nguyên nhân, hậu quả và giải pháp** Ô nhiễm không khí [...]

Thông báo ngừng sản xuất sản phẩm gel clot single test

10/04/2023 CN #23-003 Kính gửi quý khách hàng, Charles River cố gắng cung cấp mức [...]

Nước Hydrogen là gì? Nước hydro có lợi cho sức khỏe của chúng ta không?

Nước Hydrogen là gì? Nước hydro có lợi cho sức khỏe của chúng ta không? [...]

Chính sách vận chuyển

Phương pháp mới để định lượng nội độc tố

Phương pháp mới để định lượng nội độc tốWest Pharmaceutical Services đã chuyển sang công [...]

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh Hiện nay, công ty BMN đang là đại diện [...]

Thông báo tăng giá hãng Stemcell Technologies

Kính gửi Quý khách hàng,Như bạn có thể đã nghe nói, sự bất ổn trong [...]

Hội thảo Celsis Adapt for Cell Therapy Applications

Thử nghiệm vô trùng truyền thống 14 ngày không có thời gian quay vòng nhanh [...]

Dịch Vụ

Khuyến mại

-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

16.814.700  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
198.660.000  VND

MUFFLE FURNACE LT40/11/C450, TMAX.1100, lift door, overtemperature limit controller, hole for thermocouple in furnace door

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4.712.400  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
259.028.000  VND

MUFFLE FURNACE WITH SCALE LT9/11/SW/C450, TMAX.1100, lift door, hole for thermocouple in furnace door

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

73.256.400  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
739.200  VND

Ribbed Plate, Ceramic for LE2

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

41.340.600  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
259.644.000  VND

Chamber Furnace with Brick Insulation, Tmax 1200°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

134.892.450  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
274.736.000  VND

Chamber Furnace with Fibre Insulation, Tmax 1400°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

92.052.450  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
676.060.000  VND

High-temperature furnace LHT 08/18/P470, TMAX.1800, protective gas connection, overtemperature limit controller

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

30.630.600  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
220.220.000  VND

Drying Oven, Tmax 300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

11.513.250  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
519.288.000  VND

High-Temperature Oven, Tmax 650°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4.284.000  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
218.988.000  VND

Compact Tube Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

169.164.450  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
238.700.000  VND

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

45.999.450  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
246.708.000  VND

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

288.688.050  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
552.860.000  VND

Rotary Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

11.459.700  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
595.672.000  VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1800°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

14.404.950  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1.379.040  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Antibiotic-Antimycotic 100X – 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

330.885.450  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
435.760  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu DMEM High Glucose w/ stable Glutamine w/ 25mM Hepes w/o Sodium Pyruvate – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

16.172.100  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
400.400  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu RPMI 1640 Dutch Modification w/o L-Glutamine w/ 1g/l Sodium Bicarbonate w/20mM Hepes – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

254.576.700  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
458.640  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Sodium Bicarbonate 7.5 % – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

98.103.600  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
169.520  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu DMEM High Glucose w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate w/ Sodium Pyruvate – For 1L Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium High Glucose w/L-Glutamine w/Sodium Pyruvate w/o Sodium Bicarbonate CAT N° : P0102 Theoretical pH : 6.3 ± [...]

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4.712.400  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
347.360  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu McCoy’s 5A w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate – For 1L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

23.240.700  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
2.383.680  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline w/o Calcium w/o Magnesium – For 50L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

171.841.950  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
595.920  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Sodium Bicarbonate. cell culture tested – kg

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

DMEM + 1000 mg/L D-glucose, 500mL

2.784.600  VND

DMEM + 1000 mg/L D-glucose, 500mL

Compare
-20%
338.000  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bovine Serum (France Origin) – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

10.549.350  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
1.996.800  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Donor Foal Serum – 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

160.971.300  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
2.383.680  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (EU Origin). Dialysed – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

McCoys 5A Medium, 500mL

2.356.200  VND

McCoys 5A Medium, 500mL

Compare
-20%
2.147.600  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (Chile. USDA approved). Heat Inactivated – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

1.499.400  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
2.383.680  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America). Dialysed – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

20.295.450  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
2.569.840  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Goat Serum – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Alpha MEM with Nucleosides, 500mL

4.498.200  VND

Alpha MEM with Nucleosides, 500mL

Compare
-20%
4.949.360  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Pig Serum – 1000ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

109.723.950  VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
662.480  VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu HBSS 10X w/o Calcium w/o Magnesium w/o Sodium Bicarbonate w/ Phenol Red – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

39.894.750  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-23%
3.554.000  VND

Đĩa nuôi cấy tế bào 96 giếng, đáy V, không xử lý, vô trùng, 1 / pk, 100 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

1.231.650  VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-23%
7.398.000  VND

12 Chèn nuôi cấy tế bào + Phiến 24 giếng, 0,4 μm, Màng PET, TC, Vô trùng, 12 / pk, 120 / cs

Compare
-15%
41.340.600  VND

Bộ kit giúp phân lập tế bào B từ máu tổng số của người với độ tinh sạch cao. Các tế bào mong muốn sẽ không bị tác động bởi các kháng thể hay hạt, và ảnh hưởng chúng phải chịu sẽ được giảm xuống mức tối thiểu. Bộ kit sử dụng các kháng thể [...]

Compare
-23%
2.156.000  VND

Bình nuôi cấy tế bào 175 cm2, Nắp bịt kín, TC, Vô trùng, 5 / pk, 40 / cs

Compare
-15%
1.178.100  VND

RoboSep™ Direct Human T CD4+ Cell Isolation Kit 19661RF Kit tinh sạch tế bào lympho T CD4+ từ máu tổng số bằng miễn dịch – từ tính cho RoboSep™ Bộ kit giúp phân lập tế bào T biểu hiện CD4 từ máu tổng số của người với độ tinh sạch cao. Các tế bào mong [...]

Compare
-23%
2.971.000  VND

Bình Erlenmeyer 125mL, PETG, Nắp thông hơi, Vô trùng, 1 / pk, 24 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Dir HLAXM T Cell – Robo

24.847.200  VND

EasySep™ Release Mouse PE Positive Selection Kit là phương pháp phân lập tế bào bằng chọn lọc dương tính có sử dụng thụ thể gắn PE (phycoerythrin), dùng cho mô của chuột. Các tế bào mong muốn được đánh dấu bởi thụ thể và các hạt từ, và được tách ra bởi nam châm EasySep™ [...]

Compare
-23%
10.252.000  VND

Nest BioFactory 2 tầng; 2 nắp thông hơi rộng; Tổng diện tích nuôi: 1279cm2; TC; vô trùng, 1 / pk, 8 / cs (với 16 nắp bịt kín vô trùng rộng được bao gồm riêng)

Compare
-15%
19.813.500  VND

RoboSep™ HLA Chimerism Buffy Coat CD14 Positive Selection Kit được thiết kế để tinh sạch tế bào biểu hiện CD14 từ Buffy coat. Kháng nguyên CD14 biểu hiện ở đa số đại thực bào trong mô. Các tế bào mong muốn được gắn hệ kháng thể tetramere giúp nhận diện kháng nguyên và các hạt [...]

Compare
-23%
7.398.000  VND

Ống trữ mẫu lạnh 0,5 mL, Tự đứng, ren ngoài, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare
-15%
1.338.750  VND

EasySep Hu CD138 Pos Sel Kit II-Sam

Compare
-23%
7.922.000  VND

Ống trữ mẫu lạnh Mã vạch 2D 5.0 ​​mL, Tự đứng, ren ngoài, Vô trùng, 50 / pk, 250 / hộp, 1000 / cs

Compare
-15%
39.841.200  VND

RoboSep Human CD34 Pos Slctn Kit II

Compare
-23%
699.000  VND

Nắp đậy cho Lọ đông lạnh, Màu vàng, 100 / pk, 1000 / cs

Compare
-15%
33.897.150  VND

EasySep HLA Chim WB Myeloid Pos Sel Kit

Compare
-23%
1.981.000  VND

Bộ lọc chân không 250 mL, 0,22 μm, PVDF, Vô trùng, 1 / pk, 12 / cs

Compare
-15%
36.949.500  VND

EasySep Hu CD15 Pos Slctn Kit – Sam

Compare
-23%
3.554.000  VND

Bộ lọc chân không 1000 mL, 0,10 μm, CA, Vô trùng, 1 / pk, 12 / cs

Compare
-15%
1.285.200  VND

EasySep Mouse Pan-B Cell Iso Kit-Sam

Compare
-23%
2.447.000  VND

Pipet Pasteur 2 mL, Gói số lượng lớn, Không tiệt trùng, 500 / pk, 5000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Ms Pan-ILC Enrich Kit

1.392.300  VND

EasySep Ms Pan-ILC Enrich Kit

Compare
-10%
9.900.000  VND

Đầu hút pipet đa năng có bộ lọc 1000 μl, Xếp chồng, Vô trùng, 96 / pk, 960 / hộp, 4800 / cs

Compare
-15%
42.518.700  VND

RoboSep Mouse CD117 (cKit) Pos Sel F Kit

Compare
-23%
8.680.000  VND

Lọ trữ mẫu tự đứng 2,0 mL, Màu xanh lam, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare
-15%
34.379.100  VND

EasySep Mouse CD90.1 Pos Selection Kit

Compare
-23%
1.690.000  VND

Phiến ELISA 96 giếng, 8 giếng, có thể tháo rời, liên kết cao, rõ ràng, vô trùng, 5 / pk, 50 / cs

Compare
-15%
25.168.500  VND

RoboSep Hu Do It Yourself Pos Slctn Kit

Compare
-23%
3.787.000  VND

Tấm đệm silicone 96 giếng vuông, có thể bị thủng, không tiệt trùng, 10 / pk, 50 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep Anti-Rat IgM Pos Slctn Kit

18.581.850  VND

RoboSep Anti-Rat IgM Pos Slctn Kit

Compare
-15%
9.309.200  VND

0.2 mL 96 Well PCR Tấm, Không có Váy, Trắng, Ghim H1, 5 / túi, 25 gói, 100 thùng

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Hu IL-23 ELISA Kit,10plates

242.474.400  VND

Hu IL-23 ELISA Kit,10plates

Compare
-15%
6.339.300  VND

Máy trộn đa năng-Mini-Vortex-Mixer, 3000 vòng / phút

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

STEMdiff Pancreatic Progenitor Kit

28.327.950  VND

STEMdiff Pancreatic Progenitor Kit

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Laminin-521, 100 µg

67.419.450  VND

Laminin-521, 100 µg

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

N2 Supplement-B (100X), 5mL

18.849.600  VND

N2 Supplement-B (100X), 5mL

Compare
-9%

Máy đo lưu lượng

Máy đo vi khí hậu 9545

60.000.000  VND

Máy đo vi khí hậu 9545 Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ và độ ẩm Model 9545 Hãng sản xuất: TSI-Hoa Kỳ Xuất xứ : Hoa Kỳ Thông số kỹ thuật Thang đo tốc độ gió:   0 – 30m/s Phân giải tốc độ gió:   0.01m/s Chính xác tốc độ gió:  ±3% số đọc / [...]

Compare
-15%
11.995.200  VND

mTeSR1 Kit for hES Maintenance, 1 L

Compare
-12%

CYANPipettes

CYANPipettes 5-50µl

2.200.000  VND

CYANPipettes 5-50µl Mã hàng: PS00050 Hãng sản xuất: Cypress – Bỉ Pipet, dụng cụ đo và hút mẫu chất lỏng (CYANPipettes 5-50µl), dùng trong phòng thí nghiệm, mới 100%. >> Tham khảo thêm các sản phẩm pipet khác tại đây

Compare

PHÒNG SẠCH

248.000.000  VND

Máy đếm tiểu phân cầm tay AeroTrak 9306-03 Model: 9306-03 Hãng SX: TSI – Mỹ Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay AeroTrak 9306  Chi tiết sản phẩm Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay TSI AeroTrak Model 9306 có nhiều đặc điểm linh hoạt cho các khách hàng quan tâm đến giá [...]

Compare
-10%
99.000.000  VND

Máy đếm tiểu phân cầm tay 9303-01 Model: 9303-01 Máy được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu BMN có trách nhiệm cho người sử dụng mượn máy, khi máy đi hiệu chuẩn BMN có tránh nhiệm hướng dẫn sử dụng thành thạo cho khách hàng BMN có trách nhiệm [...]

Compare
-9%

Kiểm nghiệm dược

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch

3.000.000.000  VND

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch  Model BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với [...]

Compare

KIỂM NGHIỆM DƯỢC

-9%

Kiểm nghiệm dược

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch

3.000.000.000  VND

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch  Model BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với [...]

Compare

Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB Model: 9565-NB Hãng sản xuất: TSI – Mỹ Chức năng: Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB có giao diện người dùng điều khiển bằng menu để dễ dàng thao tác bằng ngôn ngữ địa phương của bạn. Lời nhắc trên màn hình và hướng dẫn [...]

Compare
250.000.000  VND

Máy lấy mẫu vi sinh không khí Air sampler TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi [...]

Compare
-9%
3.000.000.000  VND

Hệ thống Celsis Accel –  Hệ thống kiểm tra vi sinh nhanh trong dược phẩm Hãng sản xuất: Celsis – Charles River Xuất xứ: Đức Tính năng Celsis Accel ® là một hệ thống sàng lọc vi khuẩn nhanh chóng cho các nhà sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm. Thiết kế dành riêng cho [...]

Compare
19.674.600  VND

Định danh vi sinh vật AccuPRO-ID® MALDI-TOF AccuPRO-ID® cung cấp một phương pháp đa pha độc đáo để xác định vi sinh vật MALDI-TOF bằng cách sử dụng công nghệ khối phổ proteotypic được hỗ trợ bởi phương pháp giải trình tự DNA AccuGENX-ID® của chúng tôi mà không mất thêm chi phí. Phương pháp [...]

Compare

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

-23%
8.680.000  VND

Lọ trữ mẫu hình nón 1,5 mL, Màu vàng, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare

Kính Hiển Vi Soi Nổi 3 Mắt Kruss MSZ5000-T Mã số: MSZ5000-T Tính năng chính: –     Là một kính hiển vi soi nổi bền để kiểm tra chuyên nghiệp các thiết bị điện tử, kỹ thuật chính xác, nhựa và các sản phẩm y tế. Kính hiển vi được sử dụng để kiểm tra, lắp [...]

Compare

MÁY ĐỌC PHIẾN ĐA NĂNG CLARIOstar Hãng sản xuất: BMGLABTECH – Đức Đại diện phân phối: BMN MSI CO., LTD Do các mô đun của CLARIOstar, tất cả hoặc sự kết hợp của các đặc điểm có thể được cài đặt lúc đặt hàng. Hầu hết các đặc điểm có thể được cập nhật sau. [...]

Compare

Kiểm nghiệm dược

Mass Flowmeter 4143

Mass Flowmeter 4143 Hãng sản xuất: TSI – Mỹ Công ty phân phối: BMN MSI CO., LTD THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM Máy đo lưu lượng khối TSI 4143 (LCD, 0,01-20 L / phút / không khí,  ống O 2 , N 2 / 3/8 “) có thể được sử dụng cho vô số ứng dụng đo lưu [...]

Compare
250.000.000  VND

Máy lấy mẫu vi sinh không khí Air sampler TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi [...]

Compare

TẾ BÀO GỐC

-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep-S

1.392.300  VND

RoboSep-S

Compare
-15%
803.250  VND

Quality Control Kit, StemCell QC, BM

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

CFU Assay Course-CA-Summer

67.419.450  VND

CFU Assay Course-CA-Summer

Compare

MÁY ĐỌC PHIẾN ĐA NĂNG CLARIOstar Hãng sản xuất: BMGLABTECH – Đức Đại diện phân phối: BMN MSI CO., LTD Do các mô đun của CLARIOstar, tất cả hoặc sự kết hợp của các đặc điểm có thể được cài đặt lúc đặt hàng. Hầu hết các đặc điểm có thể được cập nhật sau. [...]

Compare

THIẾT BỊ KHOA HỌC

-9%
895.664.000  VND

Assay Furnace, Tmax 1200°C

Compare
-9%
774.312.000  VND

Fast-Firning Kiln, Tmax 1300°C

Compare
-9%

Máy đo lưu lượng

Máy đo độ ẩm gió TSI 9545-A

70.000.000  VND

Máy đo độ ẩm gió TSI 9545-A Model: 9545-A Hãng sản xuất: TSI – Mỹ Máy đo độ ẩm gió TSI 9545-A đồng thời đo và ghi dữ liệu một số thông số thông gió bằng một đầu dò duy nhất có nhiều cảm biến. Lý tưởng để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống [...]

Compare
-9%
407.484.000  VND

Assay Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-9%
542.388.000  VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1700°C

Compare
-9%
595.672.000  VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1800°C

Compare
-9%
489.720.000  VND

Melting Furnace, Tmax 1400°C

Compare
-9%
889.504.000  VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1600°C

Compare
-9%
26.180.000  VND

Only with protective gas connection

Compare
-9%
639.716.000  VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1700°C

Compare

Đối tác