fbpx

Hiệu ứng Ozone đối với vi khuẩn, vi rút và nấm mốc cụ thể

Hiệu ứng Ozone đối với vi khuẩn, vi rút và nấm mốc cụ thể

 

Vi khuẩn là những sinh vật đơn bào nhỏ, có cấu trúc nguyên thủy. Cơ thể vi khuẩn được bao bọc bởi một màng tế bào tương đối rắn. Ozone can thiệp vào quá trình trao đổi chất tế bào vi khuẩn, rất có thể thông qua việc ức chế và ngăn chặn hoạt động của hệ thống kiểm soát enzyme. Một lượng ozone đủ phá vỡ qua màng tế bào và điều này dẫn đến sự phá hủy của vi khuẩn.

Virus là các hạt nhỏ, độc lập, được xây dựng từ các tinh thể và đại phân tử. Không giống như vi khuẩn, chúng chỉ nhân lên trong tế bào chủ. Chúng biến đổi protein của tế bào chủ thành protein của chính chúng. Ozone tiêu diệt hầu hết các virus bằng cách khuếch tán qua lớp vỏ protein vào lõi axit nucleic, dẫn đến tổn thương RNA virus. Ở nồng độ cao hơn, ozone phá hủy capsid, hoặc vỏ protein bên ngoài, do quá trình oxy hóa, do đó cấu trúc DNA (axit deoxyribonucleic) hoặc RNA (axit ribonucleic) của vi sinh vật bị ảnh hưởng.

Vi Sinh Vật Liều Lượng
Aspergillus Niger (Black Mount) Destroyed by 1.5 to 2 mg/I
Bacillus Bacteria Destroyed by 0.2 m/I within 30 seconds
Bacillus Anthracis (causes anthrax in sheep, cattle and pigs. Also a human pathogen) Ozone susceptible
Bacillus cereus 99% destruction after 5-min at 0.12 mg/l in water
B. cereus (spores) 99% destruction after 5-min at 2.3 mg/l in water
Bacillus subtilis 90% reduction at 0.10-ppm for 33 minutes
Bacteriophage f2 99.99% destruction at 0.41 mg/l for 10-seconds in water
Botrytis cinerea 3.8 mg/l for 2 minutes
Candida Bacteria Ozone susceptible
Clavibacter michiganense 99.99% destruction at 1.1 mg/l for 5 minutes
Cladosporium 90% reduction at 0.10-ppm for 12.1 minutes
Clostridium Bacteria Ozone susceptible
Clostridium Botulinum Spores. Its toxin paralyzes the central nerve system, being a poison multiplying in food and meals. 0.4 to 0.5 mg/l threshold value
Coxsackie Virus A9 95% destruction at 0.035 mg/l for 10-seconds in water
Coxsackie Virus B5 99.99% destruction at 0.4 mg/l for 2.5-minutes in sludge effluent
Diphtheria Pathogen Destroyed by 1.5 to 2 mg/l
Eberth Bacillus (Typhus abdomanalis). Spreads typically by aqueous infection and causes typhoid. Destroyed by 1.5 to 2 mg/l
Echo Virus 29: The virus most sensitive to ozone. After a contact time of 1 minute at 1 mg/l of ozone, 99.999% killed.
Enteric virus 95% destruction at 4.1 mg/l for 29 minutes in raw wastewater
Escherichia Coli Bacteria (from feces) Destroyed by 0.2 mg/l within 30 seconds in air
E-coli (in clean water) 99.99% destruction at 0.25 mg/l for 1.6 minutes
E-coli (in wastewater) 99.9% destruction at 2.2 mg/l for 19 minutes
Encephalomyocarditis Virus Destroyed to zero level in less than 30 seconds with 0.1 to 0.8 mg/l.
Endamoebic Cysts Bacteria Ozone susceptible
Enterovirus Virus Destroyed to zero level in less than 30 seconds with 0.1 to 0.8 mg/l.
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 1.1 mg/l for 10 minutes
Fusarium oxysporum f.sp. melonogea 99.99 % destruction at 1.1 mg/l for 20 minutes
GDVII Virus Destroyed to zero level in less than 30 seconds with 0.1 to 0.8 mg/l.
Hepatitis A virus 99.5% reduction at 0.25 mg/l for 2-seconds in a phosphate buffer
Herpes Virus Destroyed to zero level in less than 30 seconds with 0.1 to 0.8 mg/l.
Influenza Virus 0.4 to 0.5 mg/l threshold value
Klebs-Loffler Bacillus Destroyed by 1.5 to 2 mg/l
Legionella pneumophila 99.99% destruction at 0.32 mg/l for 20 minutes in distilled water
Luminescent Basidiomycetes (species having no melanin pigment). Destroyed in 10 minutes at 100-ppm
Mucor piriformis 3.8 mg/l for 2 minutes
Mycobacterium avium 99.9% with a CT value of 0.17 in water (scientifically reviewed document)
Mycobacterium foruitum 90% destruction at 0.25 mg/l for 1.6 minutes in water
Penicillium Bacteria Ozone susceptible
Phytophthora parasitica 3.8 mg/l for 2 minutes
Poliomyelitis Virus 99.99% kill with 0.3 to 0.4 mg/l in 3-4 minutes
Poliovirus type 1 99.5% destruction at 0.25 mg/l for 1.6 minutes in water
Proteus Bacteria Very susceptible
Pseudomonas Bacteria Very susceptible
Rhabdovirus virus Destroyed to zero level in less than 30 seconds with 0.1 to 0.8 mg/l
Salmonella Bacteria Very susceptible
Salmonella typhimurium 99.99% destruction at 0.25 mg/l for 1.67 minutes in water
Schistosoma Bacteria Very susceptible
Staph epidermidis 90% reduction at 0.1-ppm for 1.7 min
Staphylococci Destroyed by 1.5 to 2.0 mg/l
Stomatitis Virus Destroyed to zero level in less than 30 seconds with 0.1 to 0.8 mg/l
Streptococcus Bacteria Destroyed by 0.2 mg/l within 30 seconds
Verticillium dahliae 99.99 % destruction at 1.1 mg/l for 20 minutes
Vesicular Virus Destroyed to zero level in less than 30 seconds with 0.1 to 0.8 mg/l
Virbrio Cholera Bacteria Very susceptible
Vicia Faba progeny Ozone causes chromosome aberration and its effect is twice that observed by the action of X-rays

 

Ảnh hưởng của ozone dưới một giá trị nồng độ tới hạn nhất định là nhỏ hoặc bằng không. Trên mức này, tất cả mầm bệnh cuối cùng đã bị tiêu diệt. Hiệu ứng này được gọi là “đáp ứng tất cả hoặc không” và mức độ quan trọng được gọi là “giá trị ngưỡng”.

2 thoughts on “Hiệu ứng Ozone đối với vi khuẩn, vi rút và nấm mốc cụ thể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Us