fbpx

Hiển thị tất cả 14 kết quả

Thiết bị khoa học

Tủ đông môi trường

Tủ đông môi trường Thông số kỹ thuật BỂ ĐIỀU NHIỆT Ủ MÔI TRƯỜNG CHO VI KHUẨN LAO Model : MB-VFIN Inspissator theo khuyến cáo của Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) Hãng sản xuất : GRANT – UK Các thông số kỹ thuật : Ưng dụng trong ủ môi trường nuôi cấy vi khuẩn [...]

Compare

Kiểm nghiệm dược

Tủ mát lưu mẫu LAR 410

Thông số kỹ thuật Tủ mát lưu mẫu. Model: LAR 410 Hãng sản xuất: DAIREI – Đạn Mạch Kích thước ngoài: 600 x 600 x 1900 mm Kiểu: Đứng Dung tích: 400 lít Kích thước trong: 500 x 500 x 1350 mm Lớp cánh nhiệt: 50 mm Dải nhiệt độ: -2 / +8 o C [...]

Compare

Kiểm nghiệm dược

Tủ lạnh âm sâu model LTFE210

Hãng sản xuất: Đan Mạch

Compare

Kiểm nghiệm dược

Tủ lạnh âm sâu model ULUF850

Hãng sản xuất: Đan Mạch

Compare

Kiểm nghiệm dược

Tủ lạnh âm sâu model UPUL540

Hãng sản xuất: Đan Mạch

Compare

Kiểm nghiệm dược

Tủ mát lưu mẫu LAR 410

Thông số kỹ thuật Tủ mát lưu mẫu. Model: LAR 410 Hãng sản xuất: DAIREI – Đạn Mạch Kích thước ngoài: 600 x 600 x 1900 mm Kiểu: Đứng Dung tích: 400 lít Kích thước trong: 500 x 500 x 1350 mm Lớp cánh nhiệt: 50 mm Dải nhiệt độ: -2 / +8 o C [...]

Compare

Kiểm nghiệm dược

Tủ lạnh âm sâu model LTFE210

Hãng sản xuất: Đan Mạch

Compare

Kiểm nghiệm dược

Tủ lạnh âm sâu model ULUF850

Hãng sản xuất: Đan Mạch

Compare

Kiểm nghiệm dược

Tủ lạnh âm sâu model UPUL540

Hãng sản xuất: Đan Mạch

Compare

Tủ đông môi trường

Tủ đông môi trường

Tủ đông môi trường Thông số kỹ thuật BỂ ĐIỀU NHIỆT Ủ MÔI TRƯỜNG CHO VI KHUẨN LAO Model : MB-VFIN Inspissator theo khuyến cáo của Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) Hãng sản xuất : GRANT – UK Các thông số kỹ thuật : Ưng dụng trong ủ môi trường nuôi cấy vi khuẩn [...]

Compare

Tủ bảo quản máu

Tủ mát lưu mẫu LAR 410

Thông số kỹ thuật Tủ mát lưu mẫu. Model: LAR 410 Hãng sản xuất: DAIREI – Đạn Mạch Kích thước ngoài: 600 x 600 x 1900 mm Kiểu: Đứng Dung tích: 400 lít Kích thước trong: 500 x 500 x 1350 mm Lớp cánh nhiệt: 50 mm Dải nhiệt độ: -2 / +8 o C [...]

Compare

Tủ đông môi trường

Tủ lạnh âm sâu model LTFE210

Hãng sản xuất: Đan Mạch

Compare

Tủ đông môi trường

Tủ lạnh âm sâu model ULUF850

Hãng sản xuất: Đan Mạch

Compare

Tủ đông môi trường

Tủ lạnh âm sâu model UPUL540

Hãng sản xuất: Đan Mạch

Compare
Call Now ButtonCall Us