fbpx

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Tách tế bào

ReLeSR ™ 100 mL

2,000,000

Thuốc thử thụ động và chọn lọc tế bào ES và iPS của người không có enzym

Compare
33,000,000

Kit tách tế bào MSC EasySep™ Human CD271 Selection Kit 

Compare
33,000,000

EasySep Violet Magnet 18000 Hãng sản xuất: Stemcell – Canada Thông số kỹ thuật EasySep Equipment 18000 EasySep Violet Magnet 1 EA 18001 Big EasySep Magnet 1 EA 18001R Big EasySep Magnet for RoboSep 1 EA 18002 Easy50 EasySep Magnet 1 EA 18010 EasySep MultiStand 1 EA 18020 Big Easy Magnet O Rings w Fingers [...]

Compare
33,000,000

EasySep Violet Magnet 18000 Hãng sản xuất: Stemcell – Canada Thông số kỹ thuật EasySep Equipment 18000 EasySep Violet Magnet 1 EA 18001 Big EasySep Magnet 1 EA 18001R Big EasySep Magnet for RoboSep 1 EA 18002 Easy50 EasySep Magnet 1 EA 18010 EasySep MultiStand 1 EA 18020 Big Easy Magnet O Rings w Fingers [...]

Compare

Tế bào gốc

ReLeSR ™ 100 mL

2,000,000

Thuốc thử thụ động và chọn lọc tế bào ES và iPS của người không có enzym

Compare
33,000,000

Kit tách tế bào MSC EasySep™ Human CD271 Selection Kit 

Compare
33,000,000

EasySep Violet Magnet 18000 Hãng sản xuất: Stemcell – Canada Thông số kỹ thuật EasySep Equipment 18000 EasySep Violet Magnet 1 EA 18001 Big EasySep Magnet 1 EA 18001R Big EasySep Magnet for RoboSep 1 EA 18002 Easy50 EasySep Magnet 1 EA 18010 EasySep MultiStand 1 EA 18020 Big Easy Magnet O Rings w Fingers [...]

Compare
Call Now ButtonCall Us