fbpx

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Kiểm nghiệm thực phẩm

TOXIQUANT

Thông số kỹ thuật Máy kiểm tra nhanh Aflatoxin Hãng sản xuất: TOXIMET – Anh Xuất xứ: Anh Cho phép kiểm tra Aflatoxin (B1, B2, G1, G2), M1 và Ochratoxin A trong các mẫu: Lạc, Hạnh nhân, quả phỉ, quả hồ trăn, hạt điều, brazil nut, nho xuntan (nho không hạt), nho khô, nho hy [...]

Compare

Kiểm nghiệm thực phẩm

TOXIQUANT

Thông số kỹ thuật Máy kiểm tra nhanh Aflatoxin Hãng sản xuất: TOXIMET – Anh Xuất xứ: Anh Cho phép kiểm tra Aflatoxin (B1, B2, G1, G2), M1 và Ochratoxin A trong các mẫu: Lạc, Hạnh nhân, quả phỉ, quả hồ trăn, hạt điều, brazil nut, nho xuntan (nho không hạt), nho khô, nho hy [...]

Compare

Kiểm tra nhanh Aflatoxin

TOXIQUANT

Thông số kỹ thuật Máy kiểm tra nhanh Aflatoxin Hãng sản xuất: TOXIMET – Anh Xuất xứ: Anh Cho phép kiểm tra Aflatoxin (B1, B2, G1, G2), M1 và Ochratoxin A trong các mẫu: Lạc, Hạnh nhân, quả phỉ, quả hồ trăn, hạt điều, brazil nut, nho xuntan (nho không hạt), nho khô, nho hy [...]

Compare
Call Now ButtonCall Us