fbpx

Câu hỏi thường gặp (FAQ) – Dịch vụ nhận dạng nấm

Những kỹ thuật nào dùng để xác định các chủng nấm phân lập?

So sánh trình tự DNA của vùng ITS và D2 rRNA là hai lựa chọn chính để xác định các chủng nấm phân lập. Dịch vụ xác định nấm Accugenix® sử dụng trình tự ITS2, đãđược chứng minh là trình tự DNA được chấp nhận rộng rãi nhất đối với nấm. ITS2 có nhiều biến đổi hơn so với trình tự DNA đoạn mở rộng D2, do đó cung cấp độ đặc hiệu cao hơn. Điều này mang lại độ phân giải xác định loài cao hơn nhiều so với D2. ITS2 được Tổ chức Mã vạch Sự sống Quốc tế công nhận để xác định các loài nấm thông qua ký tự DNA.

Tại sao việc xác định nấm chính xác lại quan trọng?

Việc xác định nấm chính xác là rất quan trọng đối với các chương trình giám sát môi trường (EM)trong các ngành sản xuất dược phẩm và các sản phẩm được quản lý khác. Việc xác định các chủng phân lập chưa biết là bước đầu tiên cần thiết để hiểu được rủi ro mà vi sinh vật có đối với môi trường sản xuất, sản phẩm cuối cùng và sau đó là bệnh nhân. Các dịch vụ xác định nấm chính xác cung cấp các giải pháp theo dõi và xu hướng dữ liệu EM duy trì cái nhìn cơ bản rõ ràng về hệ vi sinh vật của cơ sở để sớm nhận ra hoạt động bất thường và có thời gian để khắc phục.

Các yếu tố quan trọng để xác định chính xác nấm là gì?

Thư viện tài liệu tham khảo về sinh vật là một phần thiết yếu của quá trình xác định nấm.Không thể xác định chính xác một chủng nấm nếu không có mục nhập loài phù hợp trong cơ sở dữ liệu; do đó, một thư viện tài liệu tham khảo có liên quan và được xác nhận cũng quan trọng không kém công nghệ và phương pháp luận được sử dụng để xác định nấm. Ngoài việc so sánh thư viện, việc giải thích trình tự và tạo báo cáo cũng là những phần quan trọng của quá trình xác định nấm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Us