Lưu trữ Danh mục: ISO14644

Nên sử dụng phương pháp kiểm tra #HEPA Leak Test theo #ISO14644-3:2019 nào?

Bạn đang băn khoăn tìm kiếm phương pháp kiểm tra #HEPA Leak Test theo #ISO14644-3:2019? [...]

Bao lâu cần kiểm tra HEPA leak test?

Bao lâu cần kiểm tra HEPA leak test?

Quy trình lấy mẫu tiểu phân không khí để phân loại cấp độ sạch

Quy trình lấy mẫu tiểu phân không khí để phân loại cấp độ sạch Thiết [...]

Phòng sạch và môi trường được kiểm soát liên quan – Phần 1: Phân loại độ sạch của không khí theo nồng độ hạt

ISO 14644-1: 2015 Phòng sạch và môi trường được kiểm soát liên quan - Phần [...]