fbpx

Cập nhật công nghệ máy theo dõi vi sinh online thực BioTrak®

máy theo dõi vi sinh online thực BioTrak®

Hội thảo trên web miễn phí

Cập nhật công nghệ máy theo dõi vi sinh online thực BioTrak®

Đáp ứng các nhu cầu của ngành

Phụ lục 1 Tuân thủ & Triển khai Dược phẩm 4.0

Các cải tiến đối với máy theo dõi vi sinh online thực BioTrak®, một máy đếm hạt huỳnh quang sinh học, để loại bỏ các rào cản để thị trường chấp nhận đã có ở đây. Tham gia hội thảo trên web sẽ nêu bật các cập nhật cho công cụ bao gồm:

Thuật toán phát hiện nhạy hơn

Tài liệu và thử nghiệm xác thực chính hoàn toàn mới

Giá trị của Thiết bị đối với quá trình sản xuất vô trùng — tuân thủ Phụ lục 1 và đáp ứng việc triển khai Pharma 4.0

Đăng ký hội thảo trên web miễn phí ngay bây giờ

Ngày – 19 tháng 10 năm 2021

Thời gian – 8 giờ sáng theo CDT (1 giờ, bao gồm 15 phút cho Q&A)

Vị trí – Sự kiện Webex

Bấm VÀO ĐÂY hoặc vào nút bên dưới để đăng ký tham dự.

Đăng ký tham dự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *