Hiển thị tất cả 4 kết quả

2.200.000.000  VND

Hệ thống hạ nhiệt độ theo chương trình ASKION C-line® (WB) bao gồm khu vực làm lạnh (T <-110 ° C) có thể trang bị thêm hai bộ làm lạnh (WB220) hoặc ba bộ làm lạnh (WB230). Do không khí nitơ khô và nhiệt độ lạnh bên trong thiết bị, các mẫu đông lạnh có [...]

Compare
880.000.000  VND

Nhận dạng mẫu ở nhiệt độ ấm đến nhiệt độ đông lạnh ASKION C-line® ColdEye là máy quét đầu tiên và duy nhất có sẵn trên toàn thế giới cho nhiệt độ lạnh. Máy quét hoạt động đáng tin cậy trong pha hơi của nitơ lỏng, ở nhiệt độ môi trường xung quanh xuống dưới [...]

Compare
13.200.000.000  VND

Ngân hàng tế bào gốc Biobanking Hệ thống lưu trữ kín ASKION C-line® HS200S Hệ thống lưu trữ kín ASKION HS200 cung cấp các hệ thống lưu trữ kín bán tự động  và tự động hoàn toàn  ở nhiệt độ từ -150 ° C đến -190 ° C. Lưu trữ diễn ra trong pha khí [...]

Compare

Thiết bị lưu trữ

Ngân hàng tế bào gốc Biobank

33.000.000.000  VND

Ngân hàng tế bào gốc Biobank Hệ thống Lưu trữ kín ASKION C-line® M / L Một số biobanks hiện đại đang phải đối mặt với thách thức liên tục gia tăng về  sự tăng trưởng mẫu, ví dụ như cho các nghiên cứu đoàn hệ và nghiên cứu dân số. Để cung cấp các [...]

Compare

Các trang được tìm thấy