sinh học

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Môi trường nuôi cấy tế bào

MesenCult™-ACF Dissociation Kit

9,900,000

Animal Component-Free Cell Dissociation Kit

Compare

Nuôi cấy tế bào

MesenCult™-ACF Dissociation Kit

11,000,000

Animal Component-Free Cell Dissociation Kit

Compare
Call Now ButtonCall Us