Vật tư tiêu hao

Hiển thị tất cả 24 kết quả

Kiểm nghiệm dược

Serological pipet 10ML, sterilized.

Hãng sản xuất: JETBiofil -Canada Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Kiểm nghiệm dược

Chai nuôi cấy tế bào 75cm2

Hãng sản xuất: Đức  Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Kiểm nghiệm dược

Ống nuôi cấy tế bào

Hãng sản xuất: Đức Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Kiểm nghiệm dược

Chai nuôi cấy tế bào 25cm2

Hãng sản xuất: Đức  Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Kiểm nghiệm dược

Pipet 25mL

Hãng sản xuất: Đức  Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Kiểm nghiệm dược

Pipet 10mL

Hãng sản xuất: Đức Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Kiểm nghiệm dược

Serological pipet 5ML

Hãng sản xuất: JETBiofil -Canada Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Kiểm nghiệm dược

Pipet 2 mL

Hãng sản xuất: Đức Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Kiểm nghiệm dược

Pipet 1mL

Hãng sản xuất: Đức Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Kiểm nghiệm dược

Chai nuôi cấy tế bào 175cm2

Hãng sản xuất: Đức Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Kiểm nghiệm dược

Pipet 50mL

Hãng sản xuất: Đức Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Kiểm nghiệm dược

Micropipet dải thay đổi

Hãng sản xuất: ISO- LAB - ĐỨC

Compare

Hãng sản xuất: JETBiofil -Canada Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Nuôi cấy tế bào

Chai nuôi cấy tế bào 75cm2

Hãng sản xuất: Đức  Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Nuôi cấy tế bào

Ống nuôi cấy tế bào

Hãng sản xuất: Đức Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Nuôi cấy tế bào

Chai nuôi cấy tế bào 25cm2

Hãng sản xuất: Đức  Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Nuôi cấy tế bào

Pipet 25mL

Hãng sản xuất: Đức  Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Nuôi cấy tế bào

Pipet 10mL

Hãng sản xuất: Đức Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Ống thủy tinh

Serological pipet 5ML

Hãng sản xuất: JETBiofil -Canada Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Nuôi cấy tế bào

Pipet 2 mL

Hãng sản xuất: Đức Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Nuôi cấy tế bào

Pipet 1mL

Hãng sản xuất: Đức Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Nuôi cấy tế bào

Chai nuôi cấy tế bào 175cm2

Hãng sản xuất: Đức Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Nuôi cấy tế bào

Pipet 50mL

Hãng sản xuất: Đức Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Micropipet ISO LAB - ĐỨC

Micropipet dải thay đổi

Hãng sản xuất: ISO- LAB - ĐỨC

Compare
Call Now ButtonCall Us