Môi trường nuôi cấy tế bào

Hiển thị tất cả 17 kết quả

22,000,000

mTeSR ™ Plus là môi trường nuôi cấy tế bào ổn định, không chứa huyết thanh để duy trì và tăng sinh không cần nạp và tăng sinh tế bào gốc phôi người (ES) và tế bào gốc đa năng (iPS) cảm ứng. Nó dựa trên công thức mTeSR ™ 1, môi trường nuôi cấy tế bào không cần nạp được công bố rộng rãi nhất cho tế bào gốc phôi người ES và iPS của người.

Compare
28,000,000

Mã sản phẩm : 05449 Defined, animal component-free culture kit for human mesenchymal stem cells

Compare

Môi trường nuôi cấy tế bào

MesenCult™-ACF Dissociation Kit

9,900,000

Animal Component-Free Cell Dissociation Kit

Compare

Môi trường nuôi cấy tế bào

L-Glutamine Cell culture supplement

8,800,000

Mã sản phẩm : 05429 L-Glutamine Cell culture supplement

Compare
22,000,000

Hãng sản xuất: STEMCELL TECHNOLOGY -CANADA Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Môi trường nuôi cấy tế bào

Methocult ® H4434 Classic (MethoCult® GF H4434)

18,000,000

Hãng sản xuất: STEMCELL -CANADA Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare
22,000,000

mTeSR ™ Plus là môi trường nuôi cấy tế bào ổn định, không chứa huyết thanh để duy trì và tăng sinh không cần nạp và tăng sinh tế bào gốc phôi người (ES) và tế bào gốc đa năng (iPS) cảm ứng. Nó dựa trên công thức mTeSR ™ 1, môi trường nuôi cấy tế bào không cần nạp được công bố rộng rãi nhất cho tế bào gốc phôi người ES và iPS của người.

Compare

Môi trường nuôi cấy tế bào

L-Glutamine Cell culture supplement

8,800,000

Mã sản phẩm : 05429 L-Glutamine Cell culture supplement

Compare
22,000,000

Hãng sản xuất: STEMCELL TECHNOLOGY -CANADA Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare

Môi trường nuôi cấy tế bào

Methocult ® H4434 Classic (MethoCult® GF H4434)

18,000,000

Hãng sản xuất: STEMCELL -CANADA Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare
22,000,000

mTeSR ™ Plus là môi trường nuôi cấy tế bào ổn định, không chứa huyết thanh để duy trì và tăng sinh không cần nạp và tăng sinh tế bào gốc phôi người (ES) và tế bào gốc đa năng (iPS) cảm ứng. Nó dựa trên công thức mTeSR ™ 1, môi trường nuôi cấy tế bào không cần nạp được công bố rộng rãi nhất cho tế bào gốc phôi người ES và iPS của người.

Compare
28,000,000

Mã sản phẩm : 05449 Defined, animal component-free culture kit for human mesenchymal stem cells

Compare

Nuôi cấy tế bào

MesenCult™-ACF Dissociation Kit

11,000,000

Animal Component-Free Cell Dissociation Kit

Compare

Môi trường nuôi cấy tế bào

L-Glutamine Cell culture supplement

8,800,000

Mã sản phẩm : 05429 L-Glutamine Cell culture supplement

Compare
-8%

Môi trường nuôi cấy tế bào

MethoCult™ H4034 Optimum

24,000,000

Mã sản phẩm : 1478839273 MethoCult™ H4034 Optimum

Compare
22,000,000

Hãng sản xuất: STEMCELL TECHNOLOGY -CANADA Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare
18,000,000

Hãng sản xuất: STEMCELL -CANADA Bảo hành: 12 Tháng Trong kho: Còn hàng

Compare
Call Now ButtonCall Us