Hepa leaktest

Hiển thị tất cả 19 kết quả

990,000,000

Hệ thống kiểm tra độ toàn vẹn và hiệu suất màng lọc HEPA (HEPA Leak Test)

Hãng SX: TOPAS - Đức

Hệ thống bao gồm: 

Máy tạo Aerosol ATM 226

Máy pha loãng DIL 554

Đầu lấy mẫu SYS 529

Máy đếm tiểu phân LAP 340

Dung dịch tạo hạt DEHS

Compare
8,800,000

Dung dịch tạo hạt Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat (DEHS)   Hãng SX: Topas GmbH - Đức DEHS là một chất lỏng không hòa tan, không màu và không mùi, điều đó phù hợp cho việc tạo Aerosol ổn định.. DEHS đã được chứng minh để thử nghiệm phòng sạch và Laminar Flow. DEHS bay hơi hoàn toàn sau thời gian dài. Một giọt có đường kính 0,3 mm có thời gian sống 4 giờ. Sử dụng trong máy tạo Aerosol tạo hạt < 1 µm, test rò rỉ, hiệu suất màng lọc HEPA/ULPA

Compare
31,500,000

Phễu lấy mẫu SYS 529 Model: SYS 529 Hãng SX: Topas GmbH - Đức Các đầu dò lấy mẫu Topas có mặt cắt ngang hình chữ nhật tại chỗ hút, đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14644-3 (tỉ lệ chiều rộng : chiều dài lớn nhất là 1:6). Bề mặt được đánh bóng tránh lắng đọng tiểu phân, gây sai lệch kết quả.

Compare
550,000,000

Máy đếm tiểu phân phòng sạch LAP 340

Model: LAP 340 Hãng SX: Topas GmbH - Đức LAP 340 là một máy đếm hạt tiểu phân trong không khí di động để đo số lượng và kích thước của các hạt theo tiêu chuẩn ISO 14644, US FS209E, VDI 2083, DIN 1946, EN 12469 / DIN 12980
 • Đo, chứng nhận phòng sạch
 • Giám sát phòng sạch, laminar air flow boxes, clean benches
 • Test hiệu suất màng lọc

Compare
132,000,000

Máy pha loãng DIL 554 Model: DIL 554 Hãng SX: Topas GmbH - Đức Hệ thống DIL 554 ứng dụng trong test Aerosol thử nghiệm phòng sạch. Theo ISO 14644-3, cần có thiết bị pha loãng nồng độ hạt tiểu phân khi sử dụng máy tạo hạt Aerosol. Đáp ứng tiêu chuẩn VDI 2083 để thử nghiệm phòng sạch, Laminar flow, Work Benches.

 • Thẩm định Lamiar flow, tủ cấy, phòng sạch
 • Đánh giá hiệu suất màng lọc
 • Đo Aerosol nồng độ cao

Compare
191,000,000

Máy tạo Aerosol ATM 226

Model: ATM 226 Hãng SX: Topas GmbH - Đức Máy tạo Aerosol ATM 226 ứng dụng cho lĩnh vực phòng sạch và test màng lọc theo tiêu chuẩn quốc tế: Laminar air flow (DIN EN 12469), Tủ cấy an toàn sinh học (DIN 12980) (màng lọc HEPA và ULPA), và các phép đo chứng nhận phòng sạch (theo DIN ISO 14644 và VDI 2083) . Khi sử dụng dung dịch tạo hạt DEHS, máy tạo các hạt hình cầu có kích thước chủ yếu từ 0.1 - 0.5µm, xác định rò rỉ màng lọc một cách nhanh chóng. Ngoài ra không gây ô nhiễm vật liệu màng lọc.

Compare
990,000,000

Hệ thống kiểm tra độ toàn vẹn và hiệu suất màng lọc HEPA (HEPA Leak Test)

Hãng SX: TOPAS - Đức

Hệ thống bao gồm: 

Máy tạo Aerosol ATM 226

Máy pha loãng DIL 554

Đầu lấy mẫu SYS 529

Máy đếm tiểu phân LAP 340

Dung dịch tạo hạt DEHS

Compare
8,800,000

Dung dịch tạo hạt Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat (DEHS)   Hãng SX: Topas GmbH - Đức DEHS là một chất lỏng không hòa tan, không màu và không mùi, điều đó phù hợp cho việc tạo Aerosol ổn định.. DEHS đã được chứng minh để thử nghiệm phòng sạch và Laminar Flow. DEHS bay hơi hoàn toàn sau thời gian dài. Một giọt có đường kính 0,3 mm có thời gian sống 4 giờ. Sử dụng trong máy tạo Aerosol tạo hạt < 1 µm, test rò rỉ, hiệu suất màng lọc HEPA/ULPA

Compare
31,500,000

Phễu lấy mẫu SYS 529 Model: SYS 529 Hãng SX: Topas GmbH - Đức Các đầu dò lấy mẫu Topas có mặt cắt ngang hình chữ nhật tại chỗ hút, đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14644-3 (tỉ lệ chiều rộng : chiều dài lớn nhất là 1:6). Bề mặt được đánh bóng tránh lắng đọng tiểu phân, gây sai lệch kết quả.

Compare
132,000,000

Máy pha loãng DIL 554 Model: DIL 554 Hãng SX: Topas GmbH - Đức Hệ thống DIL 554 ứng dụng trong test Aerosol thử nghiệm phòng sạch. Theo ISO 14644-3, cần có thiết bị pha loãng nồng độ hạt tiểu phân khi sử dụng máy tạo hạt Aerosol. Đáp ứng tiêu chuẩn VDI 2083 để thử nghiệm phòng sạch, Laminar flow, Work Benches.

 • Thẩm định Lamiar flow, tủ cấy, phòng sạch
 • Đánh giá hiệu suất màng lọc
 • Đo Aerosol nồng độ cao

Compare
990,000,000

Hệ thống kiểm tra độ toàn vẹn và hiệu suất màng lọc HEPA (HEPA Leak Test)

Hãng SX: TOPAS - Đức

Hệ thống bao gồm: 

Máy tạo Aerosol ATM 226

Máy pha loãng DIL 554

Đầu lấy mẫu SYS 529

Máy đếm tiểu phân LAP 340

Dung dịch tạo hạt DEHS

Compare
8,800,000

Dung dịch tạo hạt Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat (DEHS)   Hãng SX: Topas GmbH - Đức DEHS là một chất lỏng không hòa tan, không màu và không mùi, điều đó phù hợp cho việc tạo Aerosol ổn định.. DEHS đã được chứng minh để thử nghiệm phòng sạch và Laminar Flow. DEHS bay hơi hoàn toàn sau thời gian dài. Một giọt có đường kính 0,3 mm có thời gian sống 4 giờ. Sử dụng trong máy tạo Aerosol tạo hạt < 1 µm, test rò rỉ, hiệu suất màng lọc HEPA/ULPA

Compare

Máy đếm tiểu phân

Phễu lấy mẫu SYS 529

31,500,000

Phễu lấy mẫu SYS 529 Model: SYS 529 Hãng SX: Topas GmbH - Đức Các đầu dò lấy mẫu Topas có mặt cắt ngang hình chữ nhật tại chỗ hút, đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14644-3 (tỉ lệ chiều rộng : chiều dài lớn nhất là 1:6). Bề mặt được đánh bóng tránh lắng đọng tiểu phân, gây sai lệch kết quả.

Compare
550,000,000

Máy đếm tiểu phân phòng sạch LAP 340

Model: LAP 340 Hãng SX: Topas GmbH - Đức LAP 340 là một máy đếm hạt tiểu phân trong không khí di động để đo số lượng và kích thước của các hạt theo tiêu chuẩn ISO 14644, US FS209E, VDI 2083, DIN 1946, EN 12469 / DIN 12980
 • Đo, chứng nhận phòng sạch
 • Giám sát phòng sạch, laminar air flow boxes, clean benches
 • Test hiệu suất màng lọc

Compare
132,000,000

Máy pha loãng DIL 554 Model: DIL 554 Hãng SX: Topas GmbH - Đức Hệ thống DIL 554 ứng dụng trong test Aerosol thử nghiệm phòng sạch. Theo ISO 14644-3, cần có thiết bị pha loãng nồng độ hạt tiểu phân khi sử dụng máy tạo hạt Aerosol. Đáp ứng tiêu chuẩn VDI 2083 để thử nghiệm phòng sạch, Laminar flow, Work Benches.

 • Thẩm định Lamiar flow, tủ cấy, phòng sạch
 • Đánh giá hiệu suất màng lọc
 • Đo Aerosol nồng độ cao

Compare
191,000,000

Máy tạo Aerosol ATM 226

Model: ATM 226 Hãng SX: Topas GmbH - Đức Máy tạo Aerosol ATM 226 ứng dụng cho lĩnh vực phòng sạch và test màng lọc theo tiêu chuẩn quốc tế: Laminar air flow (DIN EN 12469), Tủ cấy an toàn sinh học (DIN 12980) (màng lọc HEPA và ULPA), và các phép đo chứng nhận phòng sạch (theo DIN ISO 14644 và VDI 2083) . Khi sử dụng dung dịch tạo hạt DEHS, máy tạo các hạt hình cầu có kích thước chủ yếu từ 0.1 - 0.5µm, xác định rò rỉ màng lọc một cách nhanh chóng. Ngoài ra không gây ô nhiễm vật liệu màng lọc.

Compare
Call Now ButtonCall Us