Môi trường nuôi cấy MSC MesenCult™-ACF Culture Kit

28,000,000

Mã sản phẩm : 05449

Defined, animal component-free culture kit for human mesenchymal stem cells

Môi trường nuôi cấy MSC MesenCult™-ACF Culture Kit
Môi trường nuôi cấy MSC MesenCult™-ACF Culture Kit

28,000,000

Compare
Call Now ButtonCall Us