fbpx

Môi trường bảo quản tế bào CryoStor® CS10

13,200,000

CryoStor® CS10
Môi trường bảo quản lạnh xác định, không có thành phần động vật với 10% DMSO

Quantity Price
1 - 4 13,200,000
5 - 9 13,200,000
10+ 12,000,000
Môi trường bảo quản tế bào CryoStor® CS10

13,200,000

Compare
Call Now ButtonCall Us