Môi trường bảo quản tế bào CryoStor® CS10

13,200,000

CryoStor® CS10
Môi trường bảo quản lạnh xác định, không có thành phần động vật với 10% DMSO

Môi trường bảo quản tế bào CryoStor® CS10

13,200,000

Call Now ButtonCall Us