Hệ thống lấy mẫu khí vi sinh 03 đầu (iso14698)

Máy lấy mẫu vi sinh không khí dành cho khách hàng có nhiều điểm lấy mẫu khí, trong các phòng biệt lập hoặc khách hàng phải làm nhiều việc cùng lúc và phải tuân thủ tiêu chuẩn quản lý QM LPG/GMP.

Sử dụng 03 đầu hút độc lập cho phép bạn lấy 03 chu kỳ lấy mẫu cùng lúc ở 3 vị trí của 03 isolator khác nhau hoặc 03 vị trí của cùng một Isolator và sử dụng các môi trường dinh dưỡng khác nhau.

Thời gian lấy mẫu giảm đáng kể và giảm thiểu nguy cơ nhiễm ở phía trong của các isolator do sự kiết nối giữa bộ điều khiển và isolator thông qua cáp điện. Sự ghi nhận tự động người thao tác, vị trí lấy mẫu, điểm lấy mẫu và môi trường nuôi cấy thực hiện tự động bằng hệ thống tần số radio RFID.

Compare
Call Now ButtonCall Us