Dịch vụ nhận dạng nấm AccuGENX-ID® FunITS

25,803,800

Dịch vụ ID nấm: AccuGENX-ID® FunITS

Việc xác định nấm, đặc biệt là nấm sợi, trước đây là một công việc rất khó khăn. Do lượng kinh nghiệm và thời gian cần thiết để xác định chính xác nấm sợi ở cấp độ loài, thông lệ thường xác định những sinh vật này ở cấp độ chi, hoặc trong một số trường hợp, chỉ cần xác định chúng là “nấm mốc”.

Dịch vụ nhận dạng nấm AccuGENX-ID® FunITS

25,803,800

Compare
Call Now ButtonCall Us