Dịch vụ Định danh Vi khuẩn AccuGENX-ID® ProSeq

20,322,500

Trình tự gen mã hóa protein với AccuGENX-ID® ProSeq

Đôi khi, có những sinh vật có quan hệ họ hàng quá chặt chẽ và có mức độ bảo tồn cao trong vùng RNA ribosome khiến trình tự 16S không thể tách chúng ra (mức độ tin cậy “Species *” của chúng tôi, cho biết rằng những sinh vật chưa biết khớp với hai hoặc nhiều các loài có quan hệ họ hàng gần).

Dịch vụ Định danh Vi khuẩn AccuGENX-ID® ProSeq

20,322,500

Compare
Call Now ButtonCall Us