Dịch vụ Định danh Vi khuẩn AccuGENX-ID® BacSeq

25,803,800

Dịch vụ ID vi khuẩn: AccuGENX-ID® BacSeq

Đối với nhiều sinh vật, việc xác định kiểu hình truyền thống là một vấn đề khó khăn, mất nhiều thời gian và có thể dẫn đến việc giải thích chủ quan kết quả định danh vi khuẩn. Không phải tất cả các chủng trong một loài vi khuẩn nhất định đều biểu hiện một cách nhất quán một đặc tính cụ thể, do đó hạn chế các phương pháp xác định kiểu hình. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu thư viện được sử dụng để hỗ trợ định danh kiểu hình còn hạn chế.

Dịch vụ Định danh Vi khuẩn AccuGENX-ID® BacSeq

25,803,800

Compare
Call Now ButtonCall Us