AccuSizer ® A2000 Máy đếm hạt trong dung dịch lỏng USP

2,800,000,000 2,000,000,000

AccuSizer ® A2000

Máy đếm hạt trong dung dịch lỏng USP

Công cụ tiên tiến nhất hiện có cho USP <788> Thử nghiệm dung dịch tiêm vật chất dạng hạt

AccuSizer ® A2000 Máy đếm hạt trong dung dịch lỏng USP

2,800,000,000 2,000,000,000

Compare
Call Now ButtonCall Us