700098 Bộ lọc Zero count làm sạch đường ống cho máy đếm tiểu phân 9500

11,000,000

700098 Lọc bộ lọc Zero count làm sạch đường ống  cho máy đếm tiểu phân 9500

Giúp làm sạch đường ống, hệ thống quang học của máy đếm tiểu phân 9500, máy đếm tiểu phân có tốc độ lấy mẫu 100 lít/phút

 

700098 Bộ lọc Zero count làm sạch đường ống cho máy đếm tiểu phân 9500

11,000,000

Compare
Call Now ButtonCall Us