Các câu hỏi thường gặp (FAQ) Về thiết bị đọc Microplate

Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ BioTek ELX808IU.
Có, bạn có thể sử dụng phần mềm Endosafe EndoScan-V với BioTek ELX808IU. Có thể kết nối tối đa ba thiết bị BioTek ELX808IU với cùng một máy tính nếu sử dụng EndoScan-V phiên bản 6 trở lên.
Thiết bị đọc phiến của bạn tương thích với các thuốc thử kiểm tra nội độc tố Endosafe này: Endochrome-K ™, KTA, KTA2 và KCA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now ButtonCall Us