fbpx

Hiển thị 1–25 của 8175 kết quả

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9500

GIẢM GIÁ 50%

TSI 9110

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9303

 
 


Latest news

Dịch Vụ


Khuyến mại

-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

23,776,200

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
3,691,040

Bộ đổi nguồn AC / Nguồn điện để cấp nguồn cho thiết bị và sạc pin bên trong thiết bị. Sử dụng cho các kiểu máy cầm tay DustTrak II / DRX 8532/8534 và AeroTrak 9306V OPC.

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

3,855,600

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%

Kiểm nghiệm dược

Pin, thiết bị di động AeroTrak

11,233,600

Pin, thiết bị di động AeroTrak

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

10,388,700

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-10%

Kiểm nghiệm dược

DR6000-T Digital refractometer

188,241,570

DR6000-T Digital refractometer Measuring ranges: nD 1,3200-1,5800; 0-95 %Brix Accuracy: nD +/- 0.0001; +/- 0.1 %Brix

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

19,438,650

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-10%
13,703,580

LED illumination set for AR3, AR4, AR51 and AR52

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

5,515,650

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-10%
287,238,600

Manual sample supply Density meter - Set 2

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

16,172,100

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-10%
1,659,745,890

FP8500 Flame Photometer Process version

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

68,811,750

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-10%

Kiểm nghiệm dược

Eyepiece 5X

7,797,240

Eyepiece 5X

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

72,024,750

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-10%

Kiểm nghiệm dược

Dark field condensor for blood

24,350,040

Dark field condensor for blood

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

2,945,250

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-10%

Kiểm nghiệm dược

Pair of eyepieces 20X

9,791,100

Pair of eyepieces 20X

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

1,285,200

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-10%
18,970,380

Cold light source Illumination: 8 V 20 W, adjustable

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

18,099,900

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
32,086,395

Service and Calibration Series SYS 525

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

18,742,500

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
110,572,000

MUFFLE FURNACE LT3/11/C450, TMAX.1100, lift door, overtemperature limit controller, hole for thermocouple in furnace door

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

25,007,850

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
176,484,000

MUFFLE FURNACE L9/13/C450, TMAX.1300, flap door, overtemperature limit controller, hole for thermocouple in furnace door

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

34,004,250

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
198,660,000

MUFFLE FURNACE LT40/11/C450, TMAX.1100, lift door, overtemperature limit controller, hole for thermocouple in furnace door

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

27,685,350

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
259,028,000

MUFFLE FURNACE WITH SCALE LT9/11/SW/C450, TMAX.1100, lift door, hole for thermocouple in furnace door

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

4,444,650

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
739,200

Ribbed Plate, Ceramic for LE2

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

31,969,350

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
259,644,000

Chamber Furnace with Brick Insulation, Tmax 1200°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

60,029,550

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
274,736,000

Chamber Furnace with Fibre Insulation, Tmax 1400°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

27,149,850

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
676,060,000

High-temperature furnace LHT 08/18/P470, TMAX.1800, protective gas connection, overtemperature limit controller

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

172,752,300

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
220,220,000

Drying Oven, Tmax 300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

54,031,950

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
519,288,000

High-Temperature Oven, Tmax 650°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

172,377,450

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
175,868,000

Compact Tube Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

315,516,600

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
261,184,000

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

11,459,700

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
261,184,000

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

45,571,050

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
521,136,000

Rotary Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

3,641,400

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
542,388,000

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1700°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

50,069,250

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
400,400

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Antibiotic-Antimycotic 100X - 20ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

50,283,450

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
236,080

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu DMEM High Glucose w/o L-Glutamine w/ Sodium Pyruvate - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

67,526,550

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
320,320

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu RPMI 1640 w/o L-Glutamine w/ 25 mM Hepes - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

12,798,450

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
177,840

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Sodium Bicarbonate 7.5 % - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

59,065,650

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
1,134,640

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu DMEM High Glucose w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate w/ Sodium Pyruvate - For 10L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

35,771,400

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
2,330,640

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu McCoy's 5A w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate - For 10L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

11,406,150

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
147,680

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Dulbecco's Phosphate Buffered Saline w/o Calcium w/o Magnesium - For 1L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

40,537,350

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
338,000

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Sodium Bicarbonate. cell culture tested - 500g

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

301,754,250

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
58,940,960

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bovine Serum Albumin Fatty Acids Free Lyophilised - kg

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4,605,300

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1,027,520

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Donor Foal Serum - 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

230,907,600

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
13,912,080

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (EU Origin). Premium - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

21,366,450

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
16,339,440

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (Chile. USDA approved) - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

32,826,150

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
14,148,160

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America). Premium. Heat Inactivated - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

3,802,050

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
796,640

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Goat Serum - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

1,338,750

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
769,600

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Pig Serum - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

42,786,450

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
355,680

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu HBSS 10X w/o Calcium w/o Magnesium w/o Sodium Bicarbonate w/ Phenol Red - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

41,179,950

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%
6,041,800

Đĩa nuôi cấy tế bào 96 giếng, đáy chữ U, không xử lý, vô trùng, 1 / pk, 100 / cs

Compare
-15%
1,285,200

Kit phân lập tế bào Pan-DC bằng miễn dịch – từ tính

Compare
-15%
12,576,600

6 Chèn nuôi cấy tế bào + Phiến 6 giếng, 0,4 μm, Màng PET, TC, Vô trùng, 6 / pk, 60 / cs

Compare
-15%
1,392,300

Kit phân lập trực tiếp Bạch cầu hạt trong máu bằng miễn dịch – từ tính

Compare
-15%
4,952,100

Bình nuôi cấy tế bào 25 cm2, Nắp bịt kín, TC, Vô trùng, 10 / pk, 200 / cs

Compare
-15%
29,131,200

Kit chọn lọc dương tính bằng miễn dịch-từ tính sử dụng Biotin

Compare
-15%
8,319,800

Bình nuôi cấy tế bào 5 lớp, nắp thông hơi, cổ thẳng, TC, vô trùng, 1 / pk, 8 / cs

Compare
-15%
1,392,300

RoboSep Hu PE Positive Selection Kit II

Compare
-15%
397,800

Nest BioFactory 1 tầng; 2 nắp thông hơi rộng; Tổng diện tích nuôi: 647cm2; TC; vô trùng, 1 / pk, 8 / cs (với 16 nắp bịt kín vô trùng rộng được bao gồm riêng)

Compare
-15%
1,392,300

EasySep Hu Memory B Cell Iso Kit (Sam)

Compare
-15%
11,389,150

Gói cơ bản phụ kiện BioFactory, Kẹp ống * 1 + Bộ lọc thông hơi 50 mm + Ống SPT-50 15 cm * 1 + Đầu nối bộ chuyển đổi * 1 + Vòng silicon * 2, Vô trùng, 1 / pk, 2 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Hu Memory B Cell Iso Kit

1,392,300

EasySep Hu Memory B Cell Iso Kit

Compare
-15%
9,804,750

Ống trữ mẫu lạnh Mã vạch 2D 3.0 mL, Tự đứng, ren ngoài, Vô trùng, 50 / pk, 250 / hộp, 1000 / cs

Compare
-15%
39,252,150

RoboSepHLA Chim WB B Cell Pos Slctn Kit

Compare

PHÒNG SẠCH

-18%

Máy đếm tiểu phân

Máy đếm hạt nano 9001

1,800,000,000

Máy đếm bụi nano Model 9001 Hãng SX: TSI - Mỹ Nước SX: TSI-Mỹ Đại diện phân phối: BMN MSI CO LTD        

Compare
248,000,000

Model: 9306-03 Hãng SX: TSI - Mỹ Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay TSI AeroTrak Model 9306 có nhiều đặc điểm linh hoạt cho các khách hàng quan tâm đến giá cả và máy đếm hạt cầm tay đa năng. Model 9306 dễ cầm, điều khiển bằng ngón cái, dễ dàng vận hành bằng một tay.

Compare
88,000,000

Model: 9303 Hãng SX: TSI - Mỹ

Compare

Kiểm nghiệm dược

Máy đếm vi sinh online biotrak

5,500,000,000

Máy đếm vi sinh online biotrak Model: Biotrak 9510-bd Hãng sản xuất: TSI-Mỹ Ứng dụng Chứng nhận phòng sạch Giám sát trực tuyến Định hướng của các cấp sinh học Cải thiện quá trình sản xuất Đào tạo người thao tác Công cụ đánh giá chất lượng Quản lý rủi ro Điều tra nguyên nhân [...]

Compare

Máy tiệt trùng phòng sạch BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với vài cấp độ tài khoản cho phép lưu [...]

Compare


KIỂM NGHIỆM DƯỢC

Kiểm nghiệm dược

Máy đếm vi sinh online biotrak

5,500,000,000

Máy đếm vi sinh online biotrak Model: Biotrak 9510-bd Hãng sản xuất: TSI-Mỹ Ứng dụng Chứng nhận phòng sạch Giám sát trực tuyến Định hướng của các cấp sinh học Cải thiện quá trình sản xuất Đào tạo người thao tác Công cụ đánh giá chất lượng Quản lý rủi ro Điều tra nguyên nhân [...]

Compare

Máy tiệt trùng phòng sạch BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với vài cấp độ tài khoản cho phép lưu [...]

Compare

Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB

Compare
250,000,000

Máy lấy mẫu không khí TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi trường ngoài trời, trường [...]

Compare

Kiểm nghiệm dược

Phân Cực Kế Tự Động P8000

Phân Cực Kế Tự Động Kruss, P8000 Model: P8000 Hãng SX: Đức Tính năng chính: Các phân cực kế P8000 và P8100 là sự lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng mà việc kiểm soát nhiệt độ mẫu cho các phép đo có độ chính xác cao là thực sự không cần thiết. Các [...]

Compare

Phân Cực Kế Tự Động Kruss, P8000-T Hãng SX: Đức Tính năng chính: Các phân cực kế P8000-T và P8100-T sẽ cho phép kiểm soát nhiệt độ bể làm lạnh trong khoảng từ 8 – 400C khi kết hợp với các ống đo có kiểm soát nhiệt độ và bộ làm lạnh. Điều đó làm [...]

Compare
280,000,000

https://www.youtube.com/watch?v=YIRBcIvNJac&feature=emb_logo

Compare
-9%
3,000,000,000

Hệ thống Celsis Accel -  sàng lọc phát hiện nhanh vi sinh vật Hãng sản xuất: Celsis - Charles River Xuất xứ: Đức Tính năng Celsis Accel ® là một hệ thống sàng lọc vi khuẩn nhanh chóng cho các nhà sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm. Thiết kế dành riêng cho các nhà sản xuất với khối lượng thử nghiệm tầm trung. Hệ thống mang lại kết quả kiểm soát chất lượng chỉ trong 24 giờ đối với thử giới hạn nhiễm khuẩn và 4-7 ngày đối với thử nghiệm độ vô trùng, cho phép người dùng giảm thời gian lưu trữ và nhanh chóng đưa ra thị trường Charles River có thể ước tính được mức tiết kiệm chi phí khi triển khai hệ thống Celsis Accel ® trong một cơ sở sản xuất cụ thể        

Compare
19,674,600

Dịch vụ ID vi sinh MALDI-TOF:AccuPRO-ID® Quy trình kiểm tra định danh vi sinh vật MALDI-TOF tạo ra dấu vân tay phổ protein duy nhất, sau đó được so sánh với cơ sở dữ liệu MALDI đã được Accugenix® xác thực để xác định vi khuẩn và nấm men. Giải pháp AccuPRO-ID® cung cấp tỷ lệ chính xác cao hơn các phương pháp đo kiểu hình, tạo ra kết quả nhanh hơn và là một lựa chọn ít tốn kém hơn cho các chương trình giám sát môi trường thông thường.

Compare


THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

-15%
6,339,300

Lọ trữ mẫu hình nón 1,5 mL, Màu vàng, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare

Kính Hiển Vi Soi Nổi 3 Mắt Kruss MSZ5000-T Mã số: MSZ5000-T Tính năng chính: –     Là một kính hiển vi soi nổi bền để kiểm tra chuyên nghiệp các thiết bị điện tử, kỹ thuật chính xác, nhựa và các sản phẩm y tế. Kính hiển vi được sử dụng để kiểm tra, lắp [...]

Compare

Mã sản phẩm : may-doc-phien-da-nang-clariostar

Compare
-6%
180,000,000

Máy đo áp suất thẩm thấu Osmomat 3000 basic Model: Osmomat 3000 basic Hãng: GONOTEC – Đức  

Compare

Kiểm nghiệm dược

Mass Flowmeter 4143

Mã sản phẩm : mass-flowmeter-4143

Compare
250,000,000

Máy lấy mẫu không khí TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi trường ngoài trời, trường [...]

Compare


TẾ BÀO GỐC

33,000,000,000

Mã sản phẩm : askion-c-line-hermetic-storage-m/l

Compare
-9%

Hệ thống đếm cụm tế bào

Máy đọc cụm tế bào tự động StemvisionTM

3,000,000,000

Máy đọc cụm tế bào tự động StemvisionTM

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep-S

1,392,300

RoboSep-S

Compare
-15%
803,250

Quality Control Kit, StemCell QC, BM

Compare
-15%