fbpx

Hiển thị 1–25 của 8175 kết quả

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9500

GIẢM GIÁ 50%

TSI 9110

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9303

 
 


Latest news

Dịch Vụ


Khuyến mại

-9%
574,420,000

High-Temperature Furnace, SiC heating, Tmax 1550°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

40,537,350

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
166,628,000

High-Temperature Oven, Tmax 450°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

135,963,450

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
97,636,000

Compact Tube Furnace, Tmax 1200°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

46,909,800

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
264,572,000

Universal Tube Furnace, Tmax 1500°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

157,704,750

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
182,028,000

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

184,640,400

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
247,940,000

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

4,712,400

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
363,440,000

Rotary Tube Furnace for Batch Operation, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

11,566,800

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
149,996,000

Melting Furnace, Tmax 1000°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

64,313,550

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
276,640

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Colcemid 10 µg/ml in PBS (Demecolcin) - 10ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

183,515,850

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
365,040

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu IMDM w/o L-Glutamine w/o Hepes - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

31,059,000

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
703,040

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Lymphosep. Lymphocyte Separation Media - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

4,605,300

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
2,663,440

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Accutase - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

333,241,650

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
187,200

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Ham's F12 w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate - For 1L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

40,537,350

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
1,885,520

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu MEM Alpha Modification w/ Earle's Salts w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate - For 10L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

20,027,700

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
253,760

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu RPMI 1640 w/o L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate w/o Phenol Red - For 1L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4,284,000

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
3,099,200

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu HEPES. cell culture tested - 250g

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

6,586,650

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
724,880

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Calf Serum - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

35,128,800

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
724,880

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Horse Serum - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

22,116,150

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
22,782,240

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (EU Origin). Lipid Depleted - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4,980,150

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1,961,440

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (Mexico. USDA approved) - 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4,498,200

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
5,696,080

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America). Lipid Depleted - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

23,080,050

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
41,970,240

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Rat Serum - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

1,231,650

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
4,998,240

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Rabbit Plasma w/ EDTA Tetrasodium Salt - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

40,376,700

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
569,920

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Trypsin 2.5 % in PBS w/o Calcium w/o Magnesium w/o Phenol Red - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

40,001,850

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%
2,080,800

Đĩa nuôi cấy tế bào 96 giếng, phẳng, TC, vô trùng, 10 / pk, 100 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Direct Hu Naïve B Iso Kit

1,285,200

Kit chọn lọc tế bào sinh máu bằng chọn lọc âm tính

Compare
-15%
12,576,600

12 Chèn nuôi cấy tế bào + Phiến 12 giếng, 5 μm, Màng PC, Không xử lý, Vô trùng, 12 / pk, 120 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Dir Hu Eosinophil Iso Kit

27,149,850

Kit chọn lọc âm tính tế bào B bằng miễn dịch – từ tính cho test HLA

Compare
-15%
11,983,300

Bình nuôi cấy tế bào 25 cm2, nắp thông hơi, không xử lý, vô trùng, 10 / pk, 200 / cs

Compare
-15%
41,608,350

Kit chọn lọc dương tính CD3 từ máu tổng số cho test HLA

Compare
-15%
16,141,500

Bình Erlenmeyer 2 lít, Hiệu suất cao, PC, Nắp lọc lỗ thông hơi, Vô trùng, 1 / pk, 6 / cs

Compare
-15%
1,392,300

EasySep HLAChim WBCD3 Pos Slctn Kit-Sam

Compare
-15%
3,863,250

Nest BioFactory 5 tầng, 1 nắp thông hơi rộng + 1 nắp bịt lỗ hẹp, Tổng diện tích nuôi cấy: 3175cm2, TC, Vô trùng, 1 / pk, 4 / cs (với 4 nắp bịt lỗ rộng vô trùng và 4 nắp lỗ thông hẹp vô trùng được bao gồm riêng)

Compare
-15%
1,392,300

RoboSep Human EpCAM Pos Slctn Kit II

Compare
-15%
17,528,700

Ống trữ mẫu lạnh 4.0 mL, Tự đứng, ren trong, Vô trùng, 50 / pk, 250 / hộp, 1000 / cs

Compare
-15%
35,985,600

RoboSepHLA Chim BC CD56 Pos Slctn Kit

Compare
-15%
1,189,150

Ống trữ mẫu lạnh Mã vạch 2D 0,5 mL, Tự đứng, ren ngoài, Vô trùng, 9 * 9 / khay, 16 khay / cs, 1296 lọ / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Hu EV (CD63) Pos Sel Kit

40,162,500

EasySep Hu EV (CD63) Pos Sel Kit

Compare
-15%
3,961,000

Hộp lạnh, 3.0 mL, 9 * 9, 1 / pk, 32 / cs

Compare
-15%
33,897,150

RoboSep Mouse Naïve CD4+ TCell Iso Kit

Compare
-15%
3,071,050

Lọc chân không 250 mL, 0,45 μm, PES, Vô trùng, 1 / pk, 12 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep Mouse B Cell Isolation Kit

33,201,000

RoboSep Mouse B Cell Isolation Kit

Compare
-15%
5,645,700

Chai chứa 1000 mL Polystyrene, Cỡ cổ 45 mm, Vô trùng, 1 / pk, 12 / cs

Compare
-15%
19,224,450

EasySep Ms APC Positive Slctn Kit II

Compare
-15%
14,359,050

Hộp Microtube, 0,6 mL, 10 * 10, 5 / Gói, 40 / cs

Compare
-15%
1,392,300

EasySep Mouse CD19 PosSlctn Kit II - Sam

Compare
-15%
15,844,000

Đầu hút pipet dùng cho rô-bốt 300 μl cho Hamilton, Dẫn điện, có mã vạch , Vô trùng, 96 / pk, 2304 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep FITC Pos Slctn Kit II-Sam

1,445,850

EasySep FITC Pos Slctn Kit II-Sam

Compare
-15%
7,032,050

Ống lấy mẫu dùng một lần vô trùng 10 mL có nắp bật, vô trùng, 50 / pk, 1000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Rat T Cell Isolation Kit

31,166,100

EasySep Rat T Cell Isolation Kit

Compare
-15%
9,309,200

Tấm đệm silicone 96 giếng tròn, Phù hợp với 2,0 mL 96 Tấm tròn giếng khoan, không tiệt trùng, 10 / pk, 50 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Hu IFN-gamma ELISA Kit, 2plates

41,929,650

Hu IFN-gamma ELISA Kit, 2plates

Compare
-15%
16,339,550

Ống PCR 8 dải 0,2 mL, Màu trắng, 125 / pk, 1250 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Hu IL-13 ELISA Kit, 2plates

41,929,650

Hu IL-13 ELISA Kit, 2plates

Compare
-15%
3,565,750

90 x 15 mm Petri Dish, Sterile, 10 gói, 500 thùng

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

STEMdiff Kidney Organoid Kit

34,968,150

STEMdiff Kidney Organoid Kit

Compare
-4%

Máy đo áp lực thẩm thấu

Máy đo áp suất thẩm thấu osmomat 3000D

265,000,000

Máy đo áp suất thẩm thấu Osmomat 3000D Hãng: GONOTEC – Đức  

Compare
-15%
14,755,150

Lọ trữ mẫu tự đứng 1,5 mL, màu đỏ, ren ngoài, có vòng đệm, vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Human PSC (XCL-4)-Derived NPCs

23,401,350

Human PSC (XCL-4)-Derived NPCs

Compare
-24%
49,900,000

Máy lọc không khí tĩnh điện E400 Model: E400 Hãng sx: Elixair – Phần Lan Ưu điểm của máy lọc công nghệ tĩnh điện Loại bỏ Toàn bộ hạt bụi >=0.19 uM Vi rút Vi khuẩn Nấm Bào tử nấm Độc tố nấm Mùi thuốc lá Hợp chất hữu cơ Phấn hoa Bụi vải Lông [...]

Compare
-9%

Hệ thống đếm cụm tế bào

Máy đọc cụm tế bào tự động StemvisionTM

3,000,000,000

Máy đọc cụm tế bào tự động StemvisionTM

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

mFreSR, 50mL

18,796,050

mFreSR, 50mL

Compare
-11%
160,000,000

Tuân thủ Dược điển: Ph. Eur. 2.9.1, USP <701> và <2040>

Compare
-30%
5,593,000

Máy lọc không khí Acson AAP30B

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

ImmunoCult Ms Treg Diff Suppl, 1mL

6,961,500

ImmunoCult Ms Treg Diff Suppl, 1mL

Compare
-15%
9,371,250

Kit phân lập tế bào Pan-DC bằng miễn dịch – từ tính bằng máy RoboSep

Compare
-15%
10,977,750

D-PBS 10X Conc., w/o Ca++ & Mg++, 500mL

Compare
-15%
10,174,500

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
10,549,350

MesenCult-ACF Chondro DifferentiationKit

Compare
-15%
4,176,900

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

MethoCult SF H4536, 100mL

46,642,050

MethoCult SF H4536, 100mL

Compare
-15%
19,920,600

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
6,265,350

MyoCult-SF Exp 10X Supplement (Human)

Compare
-15%
20,349,000

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

PneumaCult-ALI w/ 12 mm Transwell

10,817,100

PneumaCult-ALI w/ 12 mm Transwell

Compare

PHÒNG SẠCH

-18%

Máy đếm tiểu phân

Máy đếm hạt nano 9001

1,800,000,000

Máy đếm bụi nano Model 9001 Hãng SX: TSI - Mỹ Nước SX: TSI-Mỹ Đại diện phân phối: BMN MSI CO LTD        

Compare
248,000,000

Model: 9306-03 Hãng SX: TSI - Mỹ Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay TSI AeroTrak Model 9306 có nhiều đặc điểm linh hoạt cho các khách hàng quan tâm đến giá cả và máy đếm hạt cầm tay đa năng. Model 9306 dễ cầm, điều khiển bằng ngón cái, dễ dàng vận hành bằng một tay.

Compare
88,000,000

Model: 9303 Hãng SX: TSI - Mỹ

Compare

Kiểm nghiệm dược

Máy đếm vi sinh online biotrak

5,500,000,000

Máy đếm vi sinh online biotrak Model: Biotrak 9510-bd Hãng sản xuất: TSI-Mỹ Ứng dụng Chứng nhận phòng sạch Giám sát trực tuyến Định hướng của các cấp sinh học Cải thiện quá trình sản xuất Đào tạo người thao tác Công cụ đánh giá chất lượng Quản lý rủi ro Điều tra nguyên nhân [...]

Compare

Máy tiệt trùng phòng sạch BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với vài cấp độ tài khoản cho phép lưu [...]

Compare


KIỂM NGHIỆM DƯỢC

Kiểm nghiệm dược

Máy đếm vi sinh online biotrak

5,500,000,000

Máy đếm vi sinh online biotrak Model: Biotrak 9510-bd Hãng sản xuất: TSI-Mỹ Ứng dụng Chứng nhận phòng sạch Giám sát trực tuyến Định hướng của các cấp sinh học Cải thiện quá trình sản xuất Đào tạo người thao tác Công cụ đánh giá chất lượng Quản lý rủi ro Điều tra nguyên nhân [...]

Compare

Máy tiệt trùng phòng sạch BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với vài cấp độ tài khoản cho phép lưu [...]

Compare

Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB

Compare
250,000,000

Máy lấy mẫu không khí TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi trường ngoài trời, trường [...]

Compare

Kiểm nghiệm dược

Phân Cực Kế Tự Động P8000

Phân Cực Kế Tự Động Kruss, P8000 Model: P8000 Hãng SX: Đức Tính năng chính: Các phân cực kế P8000 và P8100 là sự lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng mà việc kiểm soát nhiệt độ mẫu cho các phép đo có độ chính xác cao là thực sự không cần thiết. Các [...]

Compare

Phân Cực Kế Tự Động Kruss, P8000-T Hãng SX: Đức Tính năng chính: Các phân cực kế P8000-T và P8100-T sẽ cho phép kiểm soát nhiệt độ bể làm lạnh trong khoảng từ 8 – 400C khi kết hợp với các ống đo có kiểm soát nhiệt độ và bộ làm lạnh. Điều đó làm [...]

Compare
280,000,000

https://www.youtube.com/watch?v=YIRBcIvNJac&feature=emb_logo

Compare
-9%
3,000,000,000

Hệ thống Celsis Accel -  sàng lọc phát hiện nhanh vi sinh vật Hãng sản xuất: Celsis - Charles River Xuất xứ: Đức Tính năng Celsis Accel ® là một hệ thống sàng lọc vi khuẩn nhanh chóng cho các nhà sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm. Thiết kế dành riêng cho các nhà sản xuất với khối lượng thử nghiệm tầm trung. Hệ thống mang lại kết quả kiểm soát chất lượng chỉ trong 24 giờ đối với thử giới hạn nhiễm khuẩn và 4-7 ngày đối với thử nghiệm độ vô trùng, cho phép người dùng giảm thời gian lưu trữ và nhanh chóng đưa ra thị trường Charles River có thể ước tính được mức tiết kiệm chi phí khi triển khai hệ thống Celsis Accel ® trong một cơ sở sản xuất cụ thể        

Compare
19,674,600

Dịch vụ ID vi sinh MALDI-TOF:AccuPRO-ID® Quy trình kiểm tra định danh vi sinh vật MALDI-TOF tạo ra dấu vân tay phổ protein duy nhất, sau đó được so sánh với cơ sở dữ liệu MALDI đã được Accugenix® xác thực để xác định vi khuẩn và nấm men. Giải pháp AccuPRO-ID® cung cấp tỷ lệ chính xác cao hơn các phương pháp đo kiểu hình, tạo ra kết quả nhanh hơn và là một lựa chọn ít tốn kém hơn cho các chương trình giám sát môi trường thông thường.

Compare


THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

-15%
6,339,300

Lọ trữ mẫu hình nón 1,5 mL, Màu vàng, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare

Kính Hiển Vi Soi Nổi 3 Mắt Kruss MSZ5000-T Mã số: MSZ5000-T Tính năng chính: –     Là một kính hiển vi soi nổi bền để kiểm tra chuyên nghiệp các thiết bị điện tử, kỹ thuật chính xác, nhựa và các sản phẩm y tế. Kính hiển vi được sử dụng để kiểm tra, lắp [...]

Compare

Mã sản phẩm : may-doc-phien-da-nang-clariostar

Compare
-6%
180,000,000

Máy đo áp suất thẩm thấu Osmomat 3000 basic Model: Osmomat 3000 basic Hãng: GONOTEC – Đức  

Compare

Kiểm nghiệm dược

Mass Flowmeter 4143

Mã sản phẩm : mass-flowmeter-4143

Compare
250,000,000

Máy lấy mẫu không khí TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi trường ngoài trời, trường [...]

Compare


TẾ BÀO GỐC