fbpx

Hiển thị 1–25 của 8175 kết quả

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9500

GIẢM GIÁ 50%

TSI 9110

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9303

 
 


Latest news

Dịch Vụ


Khuyến mại

-9%
119,504,000

Universal Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

4,873,050

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
176,176,000

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

11,459,700

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
157,080,000

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

35,128,800

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
681,912,000

Rotary Tube Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

9,424,800

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
26,180,000

Only with protective gas connection

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

12,798,450

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
9,358,960

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu G-418 (Geneticin) Solution - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

39,145,050

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
769,600

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu HEPES Buffer 1 M - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

12,584,250

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
156,000

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu RPMI 1640 w/o L-Glutamine - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

12,262,950

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
498,160

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Trypsin 0.25% - EDTA 0.02% in HBSS w/o Calcium w/o Magnesium w/ Phenol Red - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

18,260,550

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
1,711,840

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Glasgow MEM BHK21 w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate w/o Tryptose Phosphate Broth - For 10L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

12,798,450

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
1,596,400

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Medium 199 w/ Earle's Salts w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate - For 5L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

18,207,000

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
1,748,240

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu RPMI 1640 w/o L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate - For 10L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

35,503,650

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
7,087,600

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Amphotericin B - 5g

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

172,377,450

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
2,147,600

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bovine Serum (France Origin). Iron Supplemented - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

172,323,900

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
912,080

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Donor Horse Serum. Heat Inactivated - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

20,349,000

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
3,175,120

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (EU Origin). Heat Inactivated - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

2,249,100

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
3,642,080

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (Central America. USDA approved) - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

16,386,300

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
3,175,120

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America). Heat Inactivated - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

23,080,050

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1,298,960

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Rat Serum - 10ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

1,231,650

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
521,040

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Rabbit Serum (France Origin) - 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

50,497,650

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
609,440

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Glutamine stable 100X. 200mM - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

39,894,750

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%
2,278,000

Đĩa nuôi cấy tế bào 6 giếng, phẳng, TC, vô trùng, 10 / pk, 50 / cs

Compare
-15%
43,643,250

Kit chọn lọc âm tính bằng miễn dịch- từ tính giúp tách bạch cầu đơn nhân trong 12.5 phút

Compare
-15%
8,517,000

12 Chèn nuôi cấy tế bào + Phiến 24 giếng, 3 μm, Màng PC, Không xử lý, Vô trùng, 12 / pk, 120 / cs

Compare
-15%
21,259,350

Kit chọn lọc miễn dịch-từ tính âm tính từ máu tổng số, lách hoặc hạch bạch huyết.

Compare
-15%
4,358,800

Bình nuôi cấy tế bào 25 cm2, Nắp bịt kín, Không xử lý, Vô trùng, 10 / pk, 200 / cs

Compare
-15%
55,263,600

Kit chọn lọc dương tính tế bào CD4+ bằng miễn dịch-từ tính sử dụng công nghệ giải phóng hạt.

Compare
-15%
26,539,550

Bình Erlenmeyer 1000mL, PETG, Nắp thông hơi, Vô trùng, 1 / pk, 6 / cs

Compare
-15%
38,234,700

EasySep Release Hu CD4 Pos Slctn Kit

Compare
-15%
1,288,600

Nest BioFactory 10 tầng; 1 Nắp thông hơi Hẹp + 1 Nắp Phốt Chốt Hẹp; Tổng diện tích nuôi: 6335cm2; TC; vô trùng, 1 / pk, 6 / cs (với 6 nắp lỗ thông hơi hẹp vô trùng và 6 nắp bịt kín vô trùng hẹp được bao gồm riêng)

Compare
-15%
1,392,300

EasySep Hu WB&BM CD138 PosSel Kit II-Sam

Compare
-15%
16,339,550

Ống trữ mẫu lạnh 0,5 mL, Tự đứng, Vô trùng ren nội, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare
-15%
38,234,700

RoboSepHLA ChimWB Lymphoid Pos Slctn Kit

Compare
-15%
15,152,100

Ống trữ mẫu lạnh Mã vạch 2D 5.0 ​​mL, Tự đứng, ren trong, Vô trùng, 50 / pk, 250 / hộp, 1000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Hu EV (CD81) Pos Sel Kit

35,985,600

EasySep Hu EV (CD81) Pos Sel Kit

Compare
-15%
3,367,700

Hộp lạnh, 2.0 mL, 10 * 10, 1 / pk, 40 / cs

Compare
-15%
41,769,000

RoboSep Mouse Pan-DC Enrichment Kit

Compare
-15%
5,744,300

Lọc chân không 1000 mL, 022 μm, PVDF, Vô trùng, 1 / pk, 12 / cs

Compare
-15%
36,628,200

RoboSep Mouse CD4+ T Cell Isolation Kit

Compare
-15%
7,428,150

Bộ lọc chân không đầu chai 1000 mL, 0,22 μm, PES, Vô trùng, 1 / pk, 24 / cs

Compare
-15%
24,097,500

EasySep Ms Biotin Positive Slctn Kit II

Compare
-15%
13,468,250

Ống ly tâm siêu nhỏ 2,0 mL, Trong suốt, Tròn, Nắp khóa, Không tiệt trùng, 500 / pk, 5000 / cs

Compare
-15%
1,392,300

EasySep Mouse CD11b Pos Slctn Kit II-Sam

Compare
-15%
10,695,550

Đầu hút pipet dùng cho rô-bốt 50 μl cho Hamilton, dẫn điện, có mã vạch , vô trùng,, 96 / pk, 2304 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep NHP CD4+ T Cell Iso Kit

69,079,500

RoboSep NHP CD4+ T Cell Iso Kit

Compare
-15%
6,239,000

Ống lấy mẫu dùng một lần vô trùng 5 mL, nắp vặn có ren kép vô trùng tách rời, 200 ống / túi, 200 nắp / túi, 1000 ống + 1000 nắp / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Rat T Cell Iso Kit-Sam

1,392,300

EasySep Rat T Cell Iso Kit-Sam

Compare
-15%
9,111,150

1.3 mL Phiến giếng sâu 96 giếng, Đáy chữ U, Giếng tròn, Vô trùng, 5 / pk, 50 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Ms IgG ELISA Antibody Pair Kit

60,565,050

Ms IgG ELISA Antibody Pair Kit

Compare
-15%
7,130,650

Ống PCR 8 dải 0,2 mL, trong suốt, 125 / pk, 1250 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Ms TNF-alpha ELISA Kit, 2plates

41,929,650

Ms TNF-alpha ELISA Kit, 2plates

Compare
-15%
6,041,800

Cuvette tiêu chuẩn 3,5mL, 10mm, PS, Dải 340-800nm, 100 gói, 1000 thùng

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

STEMdiff Cardio Maintenance Kit

6,318,900

STEMdiff Cardio Maintenance Kit

Compare
-18%

Máy đếm tiểu phân

Máy đếm hạt nano 9001

1,800,000,000

Máy đếm bụi nano Model 9001 Hãng SX: TSI - Mỹ Nước SX: TSI-Mỹ Đại diện phân phối: BMN MSI CO LTD        

Compare
-15%
1,090,550

Phụ kiện máy lắc chống CO2, Kẹp cho bình 1000mL

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

STEMdiff Microglia Maturation Kit

15,957,900

STEMdiff Microglia Maturation Kit

Compare
-9%
6,000,000,000

Nồi hấp tiệt trùng trong phòng thí nghiệm dòng Systec H-Series 2D được đặc trưng bởi thiết kế hiện đại, chức năng thân thiện với người dùng và công nghệ tiên tiến

  • Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng
  • Trọng lượng nhẹ và yêu cầu không gian thấp
  • Tối ưu hóa quy trình phù hợp với yêu cầu
  • Đối với các quy trình khử trùng an toàn, nhanh chóng, chính xác và hợp lệ

Compare
-10%
99,000,000

MÁY ĐO LƯU LƯỢNG GIÓ 8380 Model: 8380 Hãng sx: TSI - Hoa Kỳ Thông tin chi tiết - Cung cấp hoạt động bền bỉ, không gặp sự cố, bộ mui chụp nhẹ, được thiết kế công thái học này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách kết hợp nhiều công cụ đo lường thành một gói. AccuBalance® Air Capture Hood 8380 giúp bạn tạo ra môi trường lành mạnh và tiết kiệm năng lượng trong khi đáp ứng các quy tắc, hướng dẫn và quy định của địa phương cho các hệ thống thông gió. Ứng dụng - Vận hành HVAC - Chứng nhận phòng sạch - Xử lý sự cố hệ thống HVAC - Kiểm tra và cân bằng hệ thống HVAC

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

ITS Supplement-B (100X), 5mL

1,445,850

ITS Supplement-B (100X), 5mL

Compare
-15%

Kiểm nghiệm dược

OEM Mass Flow Sensor 840622

18,700,000

OEM Mass Flow Sensor 840622

Model: Mass flow Sensor 840622 Hãng sản xuất: TSI - Mỹ

Thông tin sản phẩm

  • Nhóm thiết kế Flow Meter của TSI có thể phát triển cấu hình cơ học chính xác, đặc tính hiệu suất và giao diện điện tử bạn cần để tối ưu hóa thiết kế của mình. Hiệu suất đặc biệt của các cảm biến lưu lượng nhúng này có thể nâng cao hiệu suất sản phẩm của bạn và cải thiện thời gian tiếp thị phát triển sản phẩm mới.

Compare
-15%
3,961,000

Lọ trữ mẫu tự đứng 1,5 mL, Màu vàng, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare
-15%
31,808,700

ImmunoCult Hu CD3/CD28/CD2 TCell Act-Sam

Compare
-15%
12,102,300

Bộ kit tinh sạch tế bào T gamma/delta bằng miễn dịch từ tính

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RPMI 1640, 500mL

1,874,250

RPMI 1640, 500mL

Compare
-15%
51,675,750

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

ACF Cell Dissociation Kit

19,599,300

ACF Cell Dissociation Kit

Compare
-15%
5,676,300

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
25,596,900

MethoCult GF H4434 Starter Kit, kit

Compare
-15%
8,782,200

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

MyeloCult H5100, 500mL

12,155,850

MyeloCult H5100, 500mL

Compare
-15%
6,800,850

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

PancreaCult OGM Mouse Kit

12,209,400

PancreaCult OGM Mouse Kit

Compare
-15%
14,565,600

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
1,178,100

RoboSep-S Extra PM (Active Warranty)

Compare
-15%
3,694,950

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
38,020,500

Complete Kit for Hu Whole Blood CD34-Sam

Compare
-15%
7,122,150

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%
17,992,800

RosetteSep Total Lymphocyte Enrich, 2mL

Compare

PHÒNG SẠCH

-18%

Máy đếm tiểu phân

Máy đếm hạt nano 9001

1,800,000,000

Máy đếm bụi nano Model 9001 Hãng SX: TSI - Mỹ Nước SX: TSI-Mỹ Đại diện phân phối: BMN MSI CO LTD        

Compare
248,000,000

Model: 9306-03 Hãng SX: TSI - Mỹ Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay TSI AeroTrak Model 9306 có nhiều đặc điểm linh hoạt cho các khách hàng quan tâm đến giá cả và máy đếm hạt cầm tay đa năng. Model 9306 dễ cầm, điều khiển bằng ngón cái, dễ dàng vận hành bằng một tay.

Compare
88,000,000

Model: 9303 Hãng SX: TSI - Mỹ

Compare

Kiểm nghiệm dược

Máy đếm vi sinh online biotrak

5,500,000,000

Máy đếm vi sinh online biotrak Model: Biotrak 9510-bd Hãng sản xuất: TSI-Mỹ Ứng dụng Chứng nhận phòng sạch Giám sát trực tuyến Định hướng của các cấp sinh học Cải thiện quá trình sản xuất Đào tạo người thao tác Công cụ đánh giá chất lượng Quản lý rủi ro Điều tra nguyên nhân [...]

Compare

Máy tiệt trùng phòng sạch BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với vài cấp độ tài khoản cho phép lưu [...]

Compare


KIỂM NGHIỆM DƯỢC

Kiểm nghiệm dược

Máy đếm vi sinh online biotrak

5,500,000,000

Máy đếm vi sinh online biotrak Model: Biotrak 9510-bd Hãng sản xuất: TSI-Mỹ Ứng dụng Chứng nhận phòng sạch Giám sát trực tuyến Định hướng của các cấp sinh học Cải thiện quá trình sản xuất Đào tạo người thao tác Công cụ đánh giá chất lượng Quản lý rủi ro Điều tra nguyên nhân [...]

Compare

Máy tiệt trùng phòng sạch BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với vài cấp độ tài khoản cho phép lưu [...]

Compare

Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB

Compare
250,000,000

Máy lấy mẫu không khí TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi trường ngoài trời, trường [...]

Compare

Kiểm nghiệm dược

Phân Cực Kế Tự Động P8000

Phân Cực Kế Tự Động Kruss, P8000 Model: P8000 Hãng SX: Đức Tính năng chính: Các phân cực kế P8000 và P8100 là sự lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng mà việc kiểm soát nhiệt độ mẫu cho các phép đo có độ chính xác cao là thực sự không cần thiết. Các [...]

Compare

Phân Cực Kế Tự Động Kruss, P8000-T Hãng SX: Đức Tính năng chính: Các phân cực kế P8000-T và P8100-T sẽ cho phép kiểm soát nhiệt độ bể làm lạnh trong khoảng từ 8 – 400C khi kết hợp với các ống đo có kiểm soát nhiệt độ và bộ làm lạnh. Điều đó làm [...]

Compare
280,000,000

https://www.youtube.com/watch?v=YIRBcIvNJac&feature=emb_logo

Compare
-9%
3,000,000,000

Hệ thống Celsis Accel -  sàng lọc phát hiện nhanh vi sinh vật Hãng sản xuất: Celsis - Charles River Xuất xứ: Đức Tính năng Celsis Accel ® là một hệ thống sàng lọc vi khuẩn nhanh chóng cho các nhà sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm. Thiết kế dành riêng cho các nhà sản xuất với khối lượng thử nghiệm tầm trung. Hệ thống mang lại kết quả kiểm soát chất lượng chỉ trong 24 giờ đối với thử giới hạn nhiễm khuẩn và 4-7 ngày đối với thử nghiệm độ vô trùng, cho phép người dùng giảm thời gian lưu trữ và nhanh chóng đưa ra thị trường Charles River có thể ước tính được mức tiết kiệm chi phí khi triển khai hệ thống Celsis Accel ® trong một cơ sở sản xuất cụ thể        

Compare
19,674,600

Dịch vụ ID vi sinh MALDI-TOF:AccuPRO-ID® Quy trình kiểm tra định danh vi sinh vật MALDI-TOF tạo ra dấu vân tay phổ protein duy nhất, sau đó được so sánh với cơ sở dữ liệu MALDI đã được Accugenix® xác thực để xác định vi khuẩn và nấm men. Giải pháp AccuPRO-ID® cung cấp tỷ lệ chính xác cao hơn các phương pháp đo kiểu hình, tạo ra kết quả nhanh hơn và là một lựa chọn ít tốn kém hơn cho các chương trình giám sát môi trường thông thường.

Compare


THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

-15%
6,339,300

Lọ trữ mẫu hình nón 1,5 mL, Màu vàng, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare

Kính Hiển Vi Soi Nổi 3 Mắt Kruss MSZ5000-T Mã số: MSZ5000-T Tính năng chính: –     Là một kính hiển vi soi nổi bền để kiểm tra chuyên nghiệp các thiết bị điện tử, kỹ thuật chính xác, nhựa và các sản phẩm y tế. Kính hiển vi được sử dụng để kiểm tra, lắp [...]

Compare

Mã sản phẩm : may-doc-phien-da-nang-clariostar

Compare
-6%
180,000,000

Máy đo áp suất thẩm thấu Osmomat 3000 basic Model: Osmomat 3000 basic Hãng: GONOTEC – Đức  

Compare

Kiểm nghiệm dược

Mass Flowmeter 4143

Mã sản phẩm : mass-flowmeter-4143

Compare
250,000,000

Máy lấy mẫu không khí TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi trường ngoài trời, trường [...]

Compare


TẾ BÀO GỐC