fbpx

Hiển thị 1–25 của 8175 kết quả

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9500

GIẢM GIÁ 50%

TSI 9110

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9303

 
 


Latest news

Dịch Vụ


Khuyến mại

-10%

Kiểm nghiệm dược

Yellow filter for MBL3300

6,029,100

Yellow filter for MBL3300

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

7,925,400

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-10%
28,676,340

Firmware-Update to GUI 7 for fourth generation devices. For older devices, a supplementary hardware-upgrade is required.

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

19,759,950

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-15%

Kiểm nghiệm dược

Service and Calibration BBT 143

97,802,870

Service and Calibration BBT 143

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

3,802,050

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
155,848,000

MUFFLE FURNACE L5/13/C450, TMAX.1300, flap door, overtemperature limit controller, hole for thermocouple in furnace door

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

20,723,850

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
181,412,000

MUFFLE FURNACE L15/13/C450, TMAX.1300, flap door, overtemperature limit controller, hole for thermocouple in furnace door

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

30,577,050

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
133,364,000

ASHING FURNACE LVT5/11/C450, TMAX.1100, lift door, hole for thermocouple in furnace door

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

16,761,150

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
315,084,000

Muffel Furnace L 24/11/BO/C450 with passive safety system and integrated post combustion

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

6,426,000

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
151,228,000

Hardening Furnace, Tmax 1280°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

100,138,500

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
271,964,000

Chamber Furnace with Fibre Insulation, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

60,725,700

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
227,304,000

High-temperature furnace LHTC 03/14/C450, TMAX.1400, flap door, protective gas connection, overtemperature limit controller

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

58,315,950

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
72,996,000

Drying Oven, Tmax 300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

122,897,250

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
208,516,000

High-Temperature Oven, Tmax 450°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

40,537,350

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
126,588,000

Compact Tube Furnace, Tmax 1200°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

172,377,450

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
310,464,000

High-Temperature Tube Furnace with SiC Heating, Tmax 1500°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

307,805,400

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
265,496,000

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

11,459,700

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
258,412,000

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

178,857,000

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
310,156,000

Rotary Tube Furnace for Batch Operation, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

22,276,800

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-9%
468,160,000

Melting Furnace, Tmax 1400°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

197,331,750

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
257,920

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu DMEM Low Glucose w/ L-Glutamine w/ Sodium Pyruvate - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

13,173,300

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
925,600

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Glasgow MEM BHK 21 w/ L-Glutamine w/o Tryptose Phosphate Broth - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

53,603,550

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
156,000

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu HBSS w/ Calcium w/ Magnesium w/ Sodium Bicarbonate w/ Phenol Red - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

9,210,600

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
1,111,760

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Phytohaemagglutinin M (PHA-M) liquid - 5ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

11,031,300

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
169,520

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Ham's F10 w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate - For 1L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

184,158,450

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
1,885,520

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu MEM w/ Earle's Salts w/ L-Glutamine w/ NEAA w/o Sodium Bicarbonate - For 10L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

11,941,650

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
5,669,040

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu RPMI 1640 w/ L- Glutamine w/o Sodium Bicarbonate w/ 25 mM Hepes w/o Phenol Red - For 50L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

182,551,950

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
6,892,080

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Trypsin 1:250 powder (porcine) - 100g

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

248,739,750

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
2,405,520

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Calf Serum. Heat Inactivated - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

21,098,700

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
2,405,520

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Horse Serum. Heat Inactivated - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4,658,850

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
3,268,720

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (EU Origin). Iron Supplemented - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4,498,200

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
3,828,240

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (Mexico. USDA approved). Heat Inactivated - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

9,853,200

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
12,137,840

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America). Exosome Depleted - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

159,204,150

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
14,005,680

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Mouse Serum - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

1,338,750

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
4,668,560

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Human Plasma pooled - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

50,551,200

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%
3,071,050

Đĩa nuôi cấy tế bào 12 giếng, phẳng, TC, vô trùng, 1 / pk, 50 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

38,930,850

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%
11,685,800

Đĩa nuôi cấy tế bào 24 giếng, phẳng, không xử lý, vô trùng, 10 / pk, 50 / cs

Compare
-15%
45,571,050

Kit tách tế bào T non CD4+ bằng miễn dịch – từ tính

Compare
-15%
12,576,600

12 Chèn nuôi cấy tế bào + Phiến 24 giếng, 8 μm, Màng PC, Không xử lý, Vô trùng, 12 / pk, 120 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Direct Hu T Cell-RoboSep

24,847,200

Kit chọn lọc dương tính bằng miễn dịch-từ tính bằng phương pháp APC

Compare
-15%
1,486,650

Ống phản ứng sinh học mini 50 mL, PP / HDPE, vô trùng, 10 / pk, 100 / cs

Compare
-15%
1,392,300

Kit chọn lọc dương tính tế bào Lympho từ máu tổng số cho test HLA

Compare
-15%
16,141,500

Bình Erlenmeyer 3 lít, Hiệu suất cao, Máy tính, Nắp lọc lỗ thông hơi, Vô trùng, 1 / pk, 4 / cs

Compare
-15%
1,392,300

EasySepHLA ChimBC CD56 Pos Slctn Kit-Sam

Compare
-15%
12,576,600

Nắp bịt kín miệng rộng dành cho Biofactories, Gói riêng lẻ, Vô trùng, 1 / pk, 10 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Human CD3 Pos Sel Kit II

34,164,900

EasySep Human CD3 Pos Sel Kit II

Compare
-15%
13,072,150

Ống trữ mẫu lạnh 2,0 mL, Tự đứng, Vô trùng ren bên trong, 10 * 10 / khay, 12 khay / cs, 1200 lọ / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep Hu CD138 Pos Sel Kit II

37,377,900

RoboSep Hu CD138 Pos Sel Kit II

Compare
-15%
9,309,200

Ống trữ mẫu lạnh Mã vạch 2D 4.0 mL , Tự đứng, ren ngoài, Vô trùng, 9 * 9 / khay, 8 khay / cs, 648 lọ / cs

Compare
-15%
39,519,900

RoboSep Hu CB CD34 Pos Filter Kit III

Compare
-15%
3,269,100

Hộp làm mát không đá cho 12 ống, ống 1mL / 2mL, hình vuông, 1 / pk, 1 / cs

Compare
-15%
1,392,300

EasySep Mouse Monocyte Iso Kit -Sam

Compare
-15%
5,348,200

Lọc chân không 1000 mL, 0,10 μm, PES, Vô trùng, 1 / pk, 12 / cs

Compare
-15%
40,323,150

RoboSep Mouse Hem Prog Isolation Kit

Compare
-15%
4,556,000

Ống ly tâm 50 mL, Số lượng lớn, cao cấp, Vô trùng, 25 / pk, 500 / cs

Compare
-15%
1,392,300

EasySep Ms PE Positive Slcn Kit II - 5x

Compare
-15%
9,111,150

Đầu hút pipet đa năng 200 μl có bộ lọc, Bộ lọc, Số lượng lớn, Không tiệt trùng, 1000 / pk, 10000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Ms CD45 Pos Sel Kit

41,126,400

EasySep Ms CD45 Pos Sel Kit

Compare
-15%
14,755,150

Đầu hút pipet dùng cho rô-bốt 1000 μl cho Hamilton, dẫn điện, có mã vạch , vô trùng,, 96 / pk, 2304 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep APC Positive Slctn Kit II

19,652,850

RoboSep APC Positive Slctn Kit II

Compare
-15%
11,685,800

Chai lưu trữ tròn 8 mL, Màu hổ phách, PP, Miệng rộng, Vô trùng, 20 / pk, 400 / cs

Compare
-15%
50,604,750

EasySep Rat CD8+ T Cell Isolation Kit

Compare
-15%
12,973,550

1,0 mL Phiến giếng sâu 96 giếng, Đáy chữ U, Giếng vuông, Vô trùng, 10 / pk, 50 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Hu IL-2 ELISA Kit, 2plates

52,746,750

Hu IL-2 ELISA Kit, 2plates

Compare
-15%
56,643,150

nắp 8 dải phẳng, vô trùng, 125pk, 1250 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Ms IL-4 ELISA Kit, 2plates

10,763,550

Ms IL-4 ELISA Kit, 2plates

Compare
-15%
3,863,250

Đĩa Petri 90 x 15 mm, 4 ngăn, tiệt trùng, 20 gói, 500 thùng

Compare

PHÒNG SẠCH

-18%

Máy đếm tiểu phân

Máy đếm hạt nano 9001

1,800,000,000

Máy đếm bụi nano Model 9001 Hãng SX: TSI - Mỹ Nước SX: TSI-Mỹ Đại diện phân phối: BMN MSI CO LTD        

Compare
248,000,000

Model: 9306-03 Hãng SX: TSI - Mỹ Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay TSI AeroTrak Model 9306 có nhiều đặc điểm linh hoạt cho các khách hàng quan tâm đến giá cả và máy đếm hạt cầm tay đa năng. Model 9306 dễ cầm, điều khiển bằng ngón cái, dễ dàng vận hành bằng một tay.

Compare
88,000,000

Model: 9303 Hãng SX: TSI - Mỹ

Compare

Kiểm nghiệm dược

Máy đếm vi sinh online biotrak

5,500,000,000

Máy đếm vi sinh online biotrak Model: Biotrak 9510-bd Hãng sản xuất: TSI-Mỹ Ứng dụng Chứng nhận phòng sạch Giám sát trực tuyến Định hướng của các cấp sinh học Cải thiện quá trình sản xuất Đào tạo người thao tác Công cụ đánh giá chất lượng Quản lý rủi ro Điều tra nguyên nhân [...]

Compare

Máy tiệt trùng phòng sạch BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với vài cấp độ tài khoản cho phép lưu [...]

Compare


KIỂM NGHIỆM DƯỢC

Kiểm nghiệm dược

Máy đếm vi sinh online biotrak

5,500,000,000

Máy đếm vi sinh online biotrak Model: Biotrak 9510-bd Hãng sản xuất: TSI-Mỹ Ứng dụng Chứng nhận phòng sạch Giám sát trực tuyến Định hướng của các cấp sinh học Cải thiện quá trình sản xuất Đào tạo người thao tác Công cụ đánh giá chất lượng Quản lý rủi ro Điều tra nguyên nhân [...]

Compare

Máy tiệt trùng phòng sạch BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với vài cấp độ tài khoản cho phép lưu [...]

Compare

Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB

Compare
250,000,000

Máy lấy mẫu không khí TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi trường ngoài trời, trường [...]

Compare

Kiểm nghiệm dược

Phân Cực Kế Tự Động P8000

Phân Cực Kế Tự Động Kruss, P8000 Model: P8000 Hãng SX: Đức Tính năng chính: Các phân cực kế P8000 và P8100 là sự lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng mà việc kiểm soát nhiệt độ mẫu cho các phép đo có độ chính xác cao là thực sự không cần thiết. Các [...]

Compare

Phân Cực Kế Tự Động Kruss, P8000-T Hãng SX: Đức Tính năng chính: Các phân cực kế P8000-T và P8100-T sẽ cho phép kiểm soát nhiệt độ bể làm lạnh trong khoảng từ 8 – 400C khi kết hợp với các ống đo có kiểm soát nhiệt độ và bộ làm lạnh. Điều đó làm [...]

Compare
280,000,000

https://www.youtube.com/watch?v=YIRBcIvNJac&feature=emb_logo

Compare
-9%
3,000,000,000

Hệ thống Celsis Accel -  sàng lọc phát hiện nhanh vi sinh vật Hãng sản xuất: Celsis - Charles River Xuất xứ: Đức Tính năng Celsis Accel ® là một hệ thống sàng lọc vi khuẩn nhanh chóng cho các nhà sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm. Thiết kế dành riêng cho các nhà sản xuất với khối lượng thử nghiệm tầm trung. Hệ thống mang lại kết quả kiểm soát chất lượng chỉ trong 24 giờ đối với thử giới hạn nhiễm khuẩn và 4-7 ngày đối với thử nghiệm độ vô trùng, cho phép người dùng giảm thời gian lưu trữ và nhanh chóng đưa ra thị trường Charles River có thể ước tính được mức tiết kiệm chi phí khi triển khai hệ thống Celsis Accel ® trong một cơ sở sản xuất cụ thể        

Compare
19,674,600

Dịch vụ ID vi sinh MALDI-TOF:AccuPRO-ID® Quy trình kiểm tra định danh vi sinh vật MALDI-TOF tạo ra dấu vân tay phổ protein duy nhất, sau đó được so sánh với cơ sở dữ liệu MALDI đã được Accugenix® xác thực để xác định vi khuẩn và nấm men. Giải pháp AccuPRO-ID® cung cấp tỷ lệ chính xác cao hơn các phương pháp đo kiểu hình, tạo ra kết quả nhanh hơn và là một lựa chọn ít tốn kém hơn cho các chương trình giám sát môi trường thông thường.

Compare


THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

-15%
6,339,300

Lọ trữ mẫu hình nón 1,5 mL, Màu vàng, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare

Kính Hiển Vi Soi Nổi 3 Mắt Kruss MSZ5000-T Mã số: MSZ5000-T Tính năng chính: –     Là một kính hiển vi soi nổi bền để kiểm tra chuyên nghiệp các thiết bị điện tử, kỹ thuật chính xác, nhựa và các sản phẩm y tế. Kính hiển vi được sử dụng để kiểm tra, lắp [...]

Compare

Mã sản phẩm : may-doc-phien-da-nang-clariostar

Compare
-6%
180,000,000

Máy đo áp suất thẩm thấu Osmomat 3000 basic Model: Osmomat 3000 basic Hãng: GONOTEC – Đức  

Compare

Kiểm nghiệm dược

Mass Flowmeter 4143

Mã sản phẩm : mass-flowmeter-4143

Compare
250,000,000

Máy lấy mẫu không khí TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi trường ngoài trời, trường [...]

Compare