fbpx

6.5 Nồng độ số hạt tối đa của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn  ISO 21501-4:2018

6.5 Nồng độ số hạt tối đa của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn  ISO 21501-4:2018

Nhà sản xuất quy định nồng độ số hạt lớn nhất có thể đo được. Sự mất mát trùng hợp ở nồng độ số hạt lớn nhất của LSAPC phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 (10%).

CHÚ THÍCH: Xác suất xảy ra mất mát trùng hợp tăng khi nồng độ số hạt tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Us