Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
 • 5
 • 3501
 • 5,488,931

Lượt xem: 4028

chủng vi sinh ATCC (vần S-U)

Mã sản phẩm : 000

Thông tin sản phẩm

Giá: Call (Giá trên đã bao gồm VAT)
Hãng sản xuất: Ba Lan Số lượt xem:1492
Bảo hành: 12 Tháng
Trong kho: Còn hàng

Số lượng:

  Saccharomyces cerevisiae ATCC® 2601™
  Saccharomyces cerevisiae ATCC® 4098™
  Saccharomyces cerevisiae ATCC® 7754™
  Saccharomyces cerevisiae NCYC 79
  Saccharomyces cerevisiae NCYC 853
  Saccharomyces cerevisiae ATCC® 9080™
  Saccharomyces cerevisiae ATCC® 9763™
  Salmonella bongori ATCC® 43975™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC® 10708™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Tallahassee ATCC® 12002™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis var Kunzendorf ATCC® 12011™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Pullorum ATCC® 13036™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC® 13076™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium NCIMB 13284
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™
  Salmonella enterica subsp. arizonae ATCC® 13314™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Vellore ATCC® 15611™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 25241™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 29629™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba ATCC® 35640™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 49416™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Infantis ATCC® 51741™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 51812™
  Salmonella enterica subsp. enterica NCTC 6017
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC® 7001™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium NCTC 74
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A ATCC® 9150™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Anatum ATCC® 9270™
  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba Silliker® SLR156
  Salmonella poona NCTC 4840
  Scopulariopsis acremonium ATCC® 58636™
  Serratia liquefaciens ATCC® 27592™
  Serratia marcescens ATCC® 13880™
  Serratia marcescens ATCC® 14041™
  Serratia marcescens ATCC® 14756™
  Serratia marcescens ATCC® 43861™
  Serratia marcescens ATCC® 43862™
  Serratia marcescens ATCC® 8100™
  Serratia odorifera ATCC® 33077™
  Shewanella putrefaciens ATCC® 49138™
  Shewanella putrefaciens ATCC® 8071™
  Shigella boydii ATCC® 9207™
  Shigella flexneri ATCC® 12022™
  Shigella flexneri ATCC® 9199™
  Shigella sonnei NCTC 12984
  Shigella sonnei ATCC® 25931™
  Shigella sonnei ATCC® 29930™
  Shigella sonnei ATCC® 9290™
  Sordaria fimicola ATCC® 14517™
  Sordaria fimicola ATCC® 16096™
  Sphingobacterium multivorum ATCC® 35656™
  Sphingobacterium spiritivorum ATCC® 33861™
  Sphingomonas  paucimobilis ATCC® 29837™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 11632™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 12600™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus NCIMB 12702
  Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 12973
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 27734™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29737™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33591™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33592™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33862™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 43300™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 49444™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 49476™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 51153™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 51740™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538P™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™
  Staphylococcus aureus NCTC 6571
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 700699™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 9144™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus NCIMB 9518
  Staphylococcus aureus ATCC® BAA-1026™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-976™
  Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-977™
  Staphylococcus capitis subsp. capitis ATCC® 35661™
  Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™
  Staphylococcus epidermidis ATCC® 13518™
  Staphylococcus epidermidis ATCC® 146™
  Staphylococcus epidermidis ATCC® 14990™
  Staphylococcus epidermidis ATCC® 49134™
  Staphylococcus epidermidis ATCC® 49461™
  Staphylococcus epidermidis ATCC® 700296™
  Staphylococcus epidermidis NCIMB 8853
  Staphylococcus gallinarum ATCC® 700401™
  Staphylococcus haemolyticus ATCC® 29970™
  Staphylococcus lentus ATCC® 700403™
  Staphylococcus lugdunensis ATCC® 49576™
  Staphylococcus lugdunensis ATCC® 700328™
  Staphylococcus saprophyticus ATCC® 15305™
  Staphylococcus saprophyticus ATCC® 43867™
  Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49453™
  Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49907™
  Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus NCIMB 8711
  Staphylococcus saprophyticus ATCC® BAA-750™
  Staphylococcus sciuri subsp. sciuri ATCC® 29060™
  Staphylococcus sciuri subsp. sciuri ATCC® 29061™
  Staphylococcus simulans ATCC® 27851™
  Staphylococcus species ATCC® 155™
  Staphylococcus warneri ATCC® 49454™
  Staphylococcus xylosus ATCC® 29971™
  Staphylococcus xylosus ATCC® 35033™
  Staphylococcus xylosus ATCC® 35663™
  Staphylococcus xylosus ATCC® 49148™
  Staphylococcus xylosus ATCC® 700404™
  Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13637™
  Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 17666™
  Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 49130™
  Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 51331™
  Streptococcus agalactiae ATCC® 12386™
  Streptococcus agalactiae ATCC® 12403™
  Streptococcus agalactiae ATCC® 13813™
  Streptococcus agalactiae ATCC® 27956™
  Streptococcus agalactiae NCIMB 701348
  Streptococcus agalactiae NCTC 8017
  Streptococcus agalactiae NCTC 9993
  Streptococcus agalactiae ATCC® BAA-611™
  Streptococcus anginosus NCTC 10713
  Streptococcus bovis ATCC® 33317™
  Streptococcus bovis NCIMB 700597
  Streptococcus cricetus ATCC® 19642™
  Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 12388™
  Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 12394™
  Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 35666™
  Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis NCTC 8543
  Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 9542™
  Streptococcus equi subsp. equi ATCC® 33398™
  Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC® 43079™
  Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC® 700400™
  Streptococcus equi subsp. equi ATCC® 9528™
  Streptococcus gallolyticus ATCC® 49147™
  Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus ATCC® 49475™
  Streptococcus gallolyticus ATCC® 9809™
  Streptococcus mitis NCIMB 13770
  Streptococcus mitis ATCC® 6249™
  Streptococcus mutans ATCC® 25175™
  Streptococcus mutans ATCC® 35668™
  Streptococcus parasanguinis ATCC® 15909™
  Streptococcus pasteurianus ATCC® 49133™
  Streptococcus pneumoniae ATCC® 10015™
  Streptococcus pneumoniae NCIMB 13286
  Streptococcus pneumoniae ATCC® 27336™
  Streptococcus pneumoniae ATCC® 49136™
  Streptococcus pneumoniae ATCC® 49150™
  Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™
  Streptococcus pneumoniae ATCC® 51916™
  Streptococcus pneumoniae ATCC® 6301™
  Streptococcus pneumoniae ATCC® 6303™
  Streptococcus pneumoniae ATCC® 6305™
  Streptococcus pneumoniae ATCC® 700677™
  Streptococcus pyogenes ATCC® 12344™
  Streptococcus pyogenes ATCC® 12384™
  Streptococcus pyogenes NCIMB 13285
  Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™
  Streptococcus pyogenes ATCC® 49399™
  Streptococcus salivarius ATCC® 13419™
  Streptococcus sanguinis ATCC® 10556™
  Streptococcus species ATCC® 12392™
  Streptococcus species ATCC® 12401™
  Streptococcus thermophilus ATCC® 19258™
  Streptococcus uberis ATCC® 700407™
  Streptococcus uberis ATCC® 9927™
  Streptococcus vestibularis ATCC® 49124™
  Streptomyces griseus subsp. griseus ATCC® 10137™
  Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum ATCC® 7956™
  Trichophyton mentagrophytes ATCC® 9533™
  Trichophyton rubrum ATCC® 28188™
  Trichophyton tonsurans ATCC® 28942™
  Trichosporon mucoides ATCC® 201382™
  Trichosporon mucoides ATCC® 201383™
  Trichosporon mucoides ATCC® 204094™
  Ureaplasma urealyticum ATCC® 27813™

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật

Bình chứa ni tơ lỏng Xem tất cả