Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
 • 6
 • 3587
 • 5,489,017

Lượt xem: 3883

Chủng Vi SINH ATCC (Vần E-F)

Mã sản phẩm : atccef

Thông tin sản phẩm

Giá: Call (Giá trên đã bao gồm VAT)
Hãng sản xuất: Ba Lan
Số lượt xem:1289
Bảo hành: 12 Tháng
Trong kho: Còn hàng

Số lượng:

  Edwardsiella tarda ATCC® 15947™
  Eggerthella lenta ATCC® 43055™
  Eikenella corrodens ATCC® 23834™
  Eikenella corrodens ATCC® BAA-1152™
  Elizabethkingia meningoseptica ATCC® 13253™
  Enterobacter aerogenes NCIMB 10102
  Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™
  Enterobacter aerogenes ATCC® 35029™
  Enterobacter aerogenes ATCC® 51697™
  Enterobacter amnigenus ATCC® 51816™
  Enterobacter cloacae ATCC® 35030™
  Enterobacter cloacae ATCC® 49141™
  Enterobacter cloacae ATCC® 700323™
  Enterobacter cloacae subsp. cloacae NCTC 10005
  Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 13047™
  Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 23355™
  Enterobacter gergoviae ATCC® 33028™
  Enterobacter sakazakii ATCC® 51329™
  Enterococcus avium ATCC® 14025™
  Enterococcus casseliflavus ATCC® 25788™
  Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327™
  Enterococcus durans ATCC® 11576™
  Enterococcus durans ATCC® 49135™
  Enterococcus durans ATCC® 49479™
  Enterococcus durans ATCC® 6056™
  Enterococcus faecalis NCIMB 13280
  Enterococcus faecalis NCTC 13379
  Enterococcus faecalis ATCC® 14506™
  Enterococcus faecalis ATCC® 19433™
  Enterococcus faecalis ATCC® 29212™
  Enterococcus faecalis ATCC® 33186™
  Enterococcus faecalis ATCC® 49452™
  Enterococcus faecalis ATCC® 49532™
  Enterococcus faecalis ATCC® 49533™
  Enterococcus faecalis ATCC® 51299™
  Enterococcus faecalis ATCC® 7080™
  Enterococcus faecalis NCTC 775
  Enterococcus faecium ATCC® 27270™
  Enterococcus faecium ATCC® 35667™
  Enterococcus faecium ATCC® 49032™
  Enterococcus faecium ATCC® 6569™
  Enterococcus gallinarum ATCC® 49573™
  Enterococcus gallinarum ATCC® 700425™
  Enterococcus hirae ATCC® 10541™
  Enterococcus hirae ATCC® 8043™
  Enterococcus raffinosus ATCC® 49464™
  Enterococcus saccharolyticus ATCC® 43076™
  Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC® 19414™
  Escherichia coli ATCC® 10536™
  Escherichia coli NCTC 10538
  Escherichia coli ATCC® 11229™
  Escherichia coli ATCC® 11303™
  Escherichia coli NCIMB 11943
  Escherichia coli NCTC 11954
  Escherichia coli NCIMB 12210
  Escherichia coli NCTC 12900
  Escherichia coli ATCC® 13706™
  Escherichia coli ATCC® 13762™
  Escherichia coli ATCC® 14169™
  Escherichia coli ATCC® 14948™
  Escherichia coli ATCC® 23848™
  Escherichia coli ATCC® 25922™
  Escherichia coli ATCC® 33605™
  Escherichia coli ATCC® 35150™
  Escherichia coli ATCC® 35218™
  Escherichia coli ATCC® 35421™
  Escherichia coli ATCC® 4157™
  Escherichia coli ATCC® 43888™
  Escherichia coli ATCC® 51446™
  Escherichia coli ATCC® 51755™
  Escherichia coli ATCC® 51813™
  Escherichia coli ATCC® 53498™
  Escherichia coli ATCC® 700728™
  Escherichia coli NCIMB 8545
  Escherichia coli ATCC® 8739™
  Escherichia coli ATCC® 9637™
  Escherichia coli (JM101) ATCC® 33876™
  Escherichia coli serovar O1:K1:H7 ATCC® 11775™
  Exiguobacterium aurantiacum ATCC® 49676™
  Finegoldia magna ATCC® 29328™
  Flavobacterium species ATCC® 51823™
  Fluoribacter bozemanae ATCC® 33217™
  Fusarium solani ATCC® 36031™
  Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum ATCC® 25286™
  Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum NCTC 10562
  Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™
  Fusobacterium varium ATCC® 27725™

Sản phẩm liên quan

Bình chứa ni tơ lỏng Xem tất cả